A A+ A++

Karty przedmiotu na interdyscyplinarnych studiach doktoranckich

Algorytmy sztucznej inteligencji i metody eksploracji danych biomedycznych Pobierz
Dynamika układów technicznych MBS Pobierz
Konceptualizacja i wizualizacja systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwie Pobierz
Materiały specjalne (biomateriały) do zastosowań w medycynie Pobierz
Metody i narzędzia mechaniki obliczeniowej Pobierz
Metody kompresji dużych zestawów danych Pobierz
Modelowanie i symulacja mieszanych układów analogowo-cyfrowych Pobierz
Modelowanie i symulacja zagadnień inżynierii cieplnej i biomedycznej Pobierz
Modelowanie wieloskalowe Pobierz
Modelowanie i symulacja w biotechnologii Pobierz
Nanotechnologia w procesach materiałowych Pobierz
Nieklasyczne metody syntezy i analizy układów dynamicznych - metody grafów i liczb strukturalnych Pobierz
Ochrona własności intelektualnej w pracy naukowo-badawczej Pobierz
Problemy prototypowania i symulacji złożonych, wbudowanych systemów elektronicznych Pobierz
Projektowanie mechatroniczne - narzędzia i środowiska Pobierz
Przedsiębiorczość akademicka Pobierz
Socjoekonomiczne aspekty oceny technologii Pobierz
Symulacja procesów budowlanych z użyciem narzędzi VR Pobierz
Symulacja systemów redundantnych w procesach przemysłowych Pobierz
Symulacje programowe w badaniach rozwojowych bezprzewodowych systemów transmisji danych Pobierz
Symulowanie i ocena ścieżek rozwojowych produktów Pobierz
Synteza własności współczesnych tworzyw inżynierskich Pobierz
Techniki uczenia maszynowego w bioinformatyce Pobierz
Technologia BIM Building Information Modeling Pobierz
Technologia BIM w inspekcji obiektów budowlanych Pobierz
Wirtualizacja rozruchu układów sterowania procesami technologicznymi Pobierz
Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość w budowie i eksploatacji maszyn Pobierz
Wykorzystanie rachunku pochodnych ułamkowego rzędu do symulacji układów dynamicznych Pobierz
Zarządzanie interdyscyplinarnym projektami badawczo-rozwojowymi Pobierz
Zastosowania wirtualnej rzeczywistości w systemach komunikacji człowiek komputer Pobierz
Data Science przetwarzanie i analiza Pobierz
Komputerowe wspomaganie w badaniach projektowaniu doborze i zastosowaniach materiałów inżynierskich i biomateriałów Pobierz
Mechanika i inżynieria obliczeniowa Pobierz
Metody i narzędzia technologii wirtualnej rzeczywistości Pobierz
Metody modelowania i statystycznej analizy danych Pobierz
Metody numeryczne w systemach symulacji Pobierz
Modele matematyczne i symulacja procesów Pobierz
Modelowanie procesów produkcyjnych Pobierz
Modelowanie i symulacja nano przyrządów MOSFET Pobierz
Projekt doktorski Seminarium Pobierz
Symulacja procesów zarządzania wiedzą interdyscyplinarnych zespołów naukowych Pobierz
Systemy SCADA wizualizacja systemów technicznych Pobierz
Wirtualne projektowanie i budowanie Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie