A A+ A++

Badania szkła konstrukcyjnego

Badania prowadzone przez dra hab. inż. Marcina Kozłowskiego, prof. PŚ,  skoncentrowane są na zagadnieniach związanych z konstrukcjami szklanymi, w których szkło jest pełnoprawnym materiałem konstrukcyjnym, obciążeniami dynamicznymi i zachowaniem szkła w podwyższonej temperaturze i w warunkach pożarowych.

dr hab. inż. Marcin Kozłowski

Uderzenie ciałem miękkim w przegrodę szklaną

Badania nad zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa szklanych elementów są niezmiernie istotne, ponieważ w nowoczesnych rozwiązaniach szkło pełni rolę konstrukcyjną i przenosi wszystkie obciążenia wynikające z norm do projektowania jak inne materiały budowlane np. stal.

Pękanie termiczne szkła

Zarysowanie szklanych elementów konstrukcyjnych może wynikać z ich przeciążenia, jak również z powodu gradientu temperatury, który powstaje w czasie np. pożaru lub nierównomiernego ogrzania tafli. Prowadzone badania polegają na wygrzewaniu tafli szkła o różnej grubości i wyznaczeniu po jakim czasie ekspozycji tafla ulega zarysowaniu. Równolegle prowadzone są analizy numeryczne w celu wyjaśnienia tego zjawiska. 

Kompozytowa belka drewniano szklana

Wykorzystanie szkła i drewna do budowy elementów konstrukcyjnych pozwala na synergiczne połączenie własności tych materiałów: sztywność i wytrzymałość szkła oraz ciągliwe zniszczenie drewna. Badania były prowadzone w celu wykazania nośności pokrytycznej kompozytowej belki drewniano-szklanej, jak również badanie belek w warunkach pożarowych.

Projekt LIDER XI (NCBR)

Wyprzedzenie negatywnych konsekwencji wynikających z charakterystyki materiału to przedmiot kolejnego projektu badawczego dr. hab. inż. Marcina Kozłowskiego. Badania nad „Innowacyjnymi rozwiązaniami dla szkła laminowanego mocowanego punktowo o zwiększonej nośności pokrytycznej” będą finansowane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER XI w latach 2021-2022. Budżet projektu wynosi 932 606,25 zł. Badania mają na celu wzrost nośności i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania m.in. szklanych balustrad na balkonach i tarasach czy szklanych dachów instalowanych nad wejściami do budynków. Stan postkrytyczny to stan pracy elementu wykonanego ze szkła laminowanego, w którym jedna tafla lub dwie są zarysowane (spękane). Takie elementy powinny być bezpieczne dla użytkowników w stanie niezarysowanym, jak również w stanie pokrytycznym w określonym czasie w celu umożliwienia ewakuacji użytkowników budynków, jak również zabezpieczenia miejsca awarii. Badania dr. hab. inż. Marcina Kozłowskiego, prof. PŚ, będą obejmować zachowanie zarysowanego szkła, jak również pełnowymiarowych elementów. W projekcie zostaną wykorzystane unikatowe badania eksperymentalne, jak również nowatorskie metody numeryczne.

Nowa wiedza podniesie świadomość producentów szkła i firm montażowych w zakresie tego typu rozwiązań. Dodatkowo pozwoli na podniesienie jakości oferowanych przez nich produktów i usług. Na projekcie skorzystają również odbiorcy ostateczni, czyli użytkownicy budynków, ponieważ szklane elementy będą bezpieczniejsze, a ich zachowanie bardziej przewidywalne. Szkło konstrukcyjne to tematyka rzadko podejmowana przez uczelnie czy instytucje naukowe w Polsce i w Europie. Projekt jest bardzo ambitny, ale co ważniejsze, w przypadku uzyskania pozytywnych wyników ma duże szanse na zastosowanie w praktyce.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie