A A+ A++

Laboratorium Budownictwa

Adres
Laboratorium Budownictwa
ul. Bolesława Krzywoustego 7, 44-100 Gliwice,
tel. +48-032 237-21-23,
e-mail: rb1@polsl.pl

Kierownik Laboratorium:
dr hab. inż. Radosław Jasiński, prof. PŚ
tel. +48-032 237-21-23, 237-11-31
e-mail: radoslaw.jasinski@polsl.pl

Informujemy, że: zapytania dotyczące badań w Laboratorium Budownictwa proszę przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: radoslaw.jasinski@polsl.pl.

Zarys historii Laboratorium Budownictwa pdf Pobierz

Skład osobowy:

Sekretariat Laboratorium

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Wszelkimi sprawami dotyczącymi bieżących badań lub dostaw materiałów prowadzonych przez Laboratorium Budownictwa zajmuje się inż. Tomasz Hahn - Koordynator ds. logistyki i prowadzenia badań.
Utrzymaniem stanu technicznego urządzeń i aparatury badawczej będącej na wyposażeniu Laboratorium Budownictwa zajmuje się mgr inż. Bartłomiej Pudełko - Koordynator ds. utrzymania stanu wyposażenia technicznego i planowania inwestycji.

Działalność badawcza

Laboratorium Budownictwa prowadzi własną działalność naukowo-badawczą i koordynuje prace specjalistycznych Laboratoriów funkcjonujących w Katedrach Wydziału Budownictwa.

Pracownie specjalistyczne Laboratorium Budownictwa

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie