A A+ A++

BOS5

Symbol RD1-10-BOSG5
Centrum Obsługi Studentów - Biuro Obsługi Studentów 5 Gliwice

Godziny przyjmowania studentów:

Poniedziałek – 11:30-14:30
Wtorek – 10:00-13:30
Środa – 08:00-11:30
Czwartek – nieczynne
Piątek – 08:00-11:30
Sobota – 08:00-12:00 (podczas zjazdów)

Prosimy o nie przesyłanie podań bezpośrednio do Prodziekana ds. Kształcenia. Wszystkie podania należy przesyłać mailowo na adres odpowiedniego pracownika BOS odpowiedzialnego za dany rok studiów (wykaz poniżej).

Bardzo prosimy o zachowanie standardu jakości załączonych dokumentów gdyż dołączane one są do państwa akt.

Kierownik Biura Obsługi Studentów-5
Agnieszka Kamaj, 103A, tel. 32-237-12-70
studia stacjonarne I stopnia: rok III (pol.), rok IV (pol.)

Agnieszka Ptasznik, p. 102C, tel. 32-237-12-59
studia stacjonarne I stopnia: rok I (pol., ang.), rok II (pol., ang.), rok III (ang.), rok IV (ang.)
studia stacjonarne II stopnia: rok I (pol., ang.), rok II (pol., ang.)

Aneta Oszywa,
Biuro Obsugi Studentów w Katowicach,
Katowice, ul. Krasińskiego 8, p. 160, tel. 32-603-40-41
studia stacjonarne I stopnia: rok I (pol.) - Katowice

Magdalena Szczepka, p. 105, tel. 32-237-13-17
studia niestacjonarne I stopnia: rok I, rok II, rok III, rok IV
studia niestacjonarne II stopień: rok I, rok II
Dyplomy: organizacja i wydawanie (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Praktyki

Prodziekana ds. Kształcenia dr hab. inż. Mariusz Jaśniok, prof. PŚ

Kontakt: mariusz.jasniok@polsl.pl

Organizacja roku akademickiego

Harmonogram sesji RA2021/2022

Podania

ZASADY SKŁADANIA PODAŃ

Prosimy o nie przesyłanie podań bezpośrednio do Prodziekana ds. Kształcenia. Wszystkie podania można składać:

  • osobiście w Biurze Obsługi Studentów – 5
  • mailowo ( z maila z domeny polsl) na adres odpowiedniego pracownika BOS odpowiedzialnego za dany rok studiów

Bardzo prosimy o zachowanie standardu jakości załączonych dokumentów gdyż dołączane one są do państwa akt.

ZGODNIE Z DECYZJĄ PRODZIEKANA DS. KSZTAŁCENIA TERMINY NA SKŁADANIE PODAŃ:

Podanie o wznowienie studiów – nie później niż do dnia rozpoczęcia semestru na który student wznawia.

Podanie o urlop w celu nadrobienia zaległości, Podanie o warunek, podanie o awans, podanie o ponowne zaliczenie przedmiotów awansem – niezwłocznie po uzyskaniu wszystkich uzyskanych wpisów i nie później niż do 3 dni po zakończeniu sesji poprawkowej.

Podanie o  urlop losowy, podanie o urlop zdrowotny – niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny uzasadniającej ubieganie się o urlop.

Podanie o prolongatę terminu oddania pracy dyplomowej (dotyczy tylko studentów II stopnia)  – do 5 marca lub  5 września na studiach kończących się odpowiednio w semestrze zimowym lub semestrze letnim – nie wcześniej niż po zakończeniu sesji poprawkowej.

Podanie o rozłożenie czesnego na raty  - nie później niż przed terminem płatności za czesne.

zasady składania podań w BOS5 Pobierz
podanie o IOS inne niż kierunek Pobierz
podanie o IOS ze względu na drugi kierunek Pobierz
podanie o ponowne realizowanie przedmiotów awansem Pobierz
podanie o prolongate terminu oddania pracy magisterskiej Pobierz
podanie o raty Pobierz
podanie o realizowanie przedmiotów awansem podczas urlopu Pobierz
podanie o urlop losowy Pobierz
podanie o urlop w celu nadrobienia zaległości Pobierz
podanie o urlop zdrowotny Pobierz
podanie o wpis warunkowy na kolejny semestr Pobierz
podanie o zmienę katedry dyplomującej Pobierz
deklaracja wyboru kierującego pracą dyplomową Pobierz
podanie o wznowienia studiów Pobierz
podanie o zwrot opłaty Pobierz
rezygnacja ze studiów Pobierz
prośba o wystawienie zaświadczenia dla byłych studentów Pobierz
wzór podania - puste Pobierz

Harmonogramy zjazdów (studia niestacjonarne)

Budownictwo 2021/2022 Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie