A A+ A++

BOS5

Symbol RD1-10-BOSG5
Centrum Obsługi Studentów - Biuro Obsługi Studentów 5 Gliwice

Godziny przyjmowania studentów:

Poniedziałek – 11:30-14:30
Wtorek – 10:00-13:30
Środa – 08:00-11:30
Czwartek – nieczynne
Piątek – 08:00-11:30
Sobota – 08:00-12:00 czynne zgodnie z poniższym harmonogramem:
semestr zimowy 2023/2024: 7.10, 14.10, 28.10, 04.11, 02.12, 13.01
semestr letni 2023/2024: 09.03, 16.03, 06.04, 20.04, 18.05, 15.06

Prosimy o nie przesyłanie podań mailowo. Wszystkie podania należy składać w oryginale u odpowiedniego pracownika BOS odpowiedzialnego za dany rok studiów (wykaz poniżej).

Kierownik Biura Obsługi Studentów-5
Agnieszka Kamaj, 103A, tel. 32-237-12-70
studia stacjonarne II stopnia:  rok I (pol.), rok II (pol.)

Agnieszka Ptasznik, p. 102C, tel. 32-237-12-59
studia stacjonarne I stopnia: rok I (pol.), rok III (pol., ang.), rok IV (pol., ang.)

Magdalena Szczepka, p. 102A, tel. 32-237-13-17
studia stacjonarne I stopnia:  rok II (pol.)
studia niestacjonarne I stopnia: rok I, rok II, rok III, rok IV
studia niestacjonarne II stopień: rok I, rok II

Prodziekan ds. Kształcenia prof. dr hab. inż. Mariusz Jaśniok

Kontakt: mariusz.jasniok@polsl.pl

Organizacja roku akademickiego

Terminy zjazdów 2023/2024

Informacje dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 2023/2024

Szkolenie BHP dla studentów

Informacje dotyczące stypendiów, akademików a także wiele innych przydatnych informacji znajdą Państwo na stronie Centrum Obsługi Studiów

Preces dyplomowania

Podania

ZASADY SKŁADANIA PODAŃ

Prosimy o nie przesyłanie podań bezpośrednio do Prodziekana ds. Kształcenia. Wszystkie podania można składać osobiście w Biurze Obsługi Studentów – 5

Bardzo prosimy o zachowanie standardu jakości załączonych dokumentów gdyż dołączane one są do państwa akt.

ZGODNIE Z DECYZJĄ PRODZIEKANA DS. KSZTAŁCENIA
TERMINY NA SKŁADANIE PODAŃ:

Podanie o wznowienie studiów – nie później niż do dnia rozpoczęcia semestru na który student wznawia

Podanie o urlop w celu nadrobienia zaległości, podanie o awans, podanie o ponowne zaliczenie przedmiotów awansem – niezwłocznie po uzyskaniu wszystkich uzyskanych wpisów i nie później niż do 3 dni po zakończeniu sesji poprawkowej

Podanie o urlop losowy, podanie o urlop zdrowotny – niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny uzasadniającej ubieganie się o urlop

Podanie o rozłożenie czesnego na raty - nie później niż przed terminem płatności za czesne

Opłaty za studia

zasady składania podań w BOS5 Pobierz
podanie o IOS Pobierz
podanie o ponowne realizowanie przedmiotów awansem Pobierz
podanie o prolongate terminu oddania pracy dyplomowej (dotyczy I i II stopnia) Pobierz
podanie o raty Pobierz
podanie o realizowanie przedmiotów awansem podczas urlopu Pobierz
podanie o urlop losowy Pobierz
podanie o urlop w celu nadrobienia zaległości Pobierz
podanie o urlop zdrowotny Pobierz
podanie o zmienę katedry dyplomującej Pobierz
deklaracja wyboru kierującego pracą dyplomową Pobierz
podanie o wznowienia studiów Pobierz
podanie o zwrot opłaty Pobierz
rezygnacja ze studiów Pobierz
prośba o wystawienie zaświadczenia dla byłych studentów Pobierz
wzór podania - puste Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie