A A+ A++

ACEE-journal

Czasopismo Architecture Civil Engineering Environment (ACEE) jest anglojęzycznym kwartalnikiem naukowym typu open-access, wydawanym przez Politechnikę Śląską we współpracy z De Gruyter.

ACEE zostało założone w 2008 roku z inicjatywy trzech wydziałów Politechniki Śląskiej: Wydziału Architektury, Wydziału Budownictwa i Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Celem czasopisma jest wypełnienie luki pomiędzy tymi trzema dziedzinami wiedzy oraz stworzenie wspólnej możliwości publikowania aktualnych wyników prac badawczych i naukowych.

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje takie dziedziny jak: projektowanie architektoniczne, urbanistyka, teoria i historia architektury, konstrukcje budowlane, mechanika budowli, materiały budowlane, fizyka budowli, drogi i mosty, geotechnika, procesy budowlane i ekonomika, zarządzanie budową, ochrona powietrza, gospodarka odpadami, inżynieria wodna, biotechnologia środowiskowa. Szczególnie promowane są prace międzydyscyplinarne, łączące w swojej treści zagadnienia wielodziedzinowe.

Czasopismo ACEE publikuje oryginalne prace badawcze. Zgłaszane artykuły powinny przedstawiać istotne postępy w porównaniu z dotychczasowym stanem badań. Czasopismo nie publikuje artykułów przeglądowych, sprawozdań, krótkich komunikatów, dyskusji ani nie przedrukowuje referatów konferencyjnych opublikowanych wcześniej w materiałach konferencyjnych. W tym ostatnim przypadku, za zgodą Redaktora Naczelnego, mogą zostać opublikowane rozszerzone wersje referatów, jeśli zapewniony jest odpowiedni poziom oryginalności. Czasopismo nie publikuje numerów specjalnych.

acee-journal_1-2023

Strona ACEE-journal

Strona ACEE-journal a platformie SCIENDO

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie