A A+ A++

ACEE-journal

Czasopismo

ARCHITECTURE CIVIL ENGINEERING ENVIRONMENT

wydawane wspólnie przez:
Wydział Architektury, Wydział Budownictwa, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechniki Śląskiej

otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (DUN)

w ramach umowy nr 743/P-DUN/2018
w latach 2018-2019 będą realizowane następujące zadania:

Zadanie 1. Antyplagiatowa weryfikacja artykułów
(rodzaj zadania zgodnie z art. 25 ust. 4a Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki -Dz. U. z 2016 r., poz. 2045, z późn. zm.: Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych) – kwota dofinansowania 57 600 zł

Zadanie 2. Podniesienie rangi czasopisma i zwiększenie jego cytowalności poprzez otwarty dostęp do artykułów i obecność na platformach wydawniczych
(rodzaj zadania zgodnie z art. 25 ust. 4a Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki -Dz. U. z 2016 r., poz. 2045, z późn. zm.: Digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet) – kwota dofinansowania 180 000 zł

Zadanie 3. Podniesienie poziomu językowego publikacji – korekta biegłego tłumacza języka angielskiego
(rodzaj zadania zgodnie z art. 25 ust. 4a Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki - Dz. U. z 2016 r., poz. 2045, z późn. zm.: Stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji) – kwota dofinansowania 57 600 zł

Strona ACEE-journal

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie