Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

e-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Politechnika Śląska

Wartość projektu: 4 337 441,55 zł
Wartość dofinansowania: 3 656 443,16 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 na stronie: www.rpo.slaskie.pl

Termin realizacji projektu: 24.09.2019 r. - 29.04.2021 r.

Przedmiotem projektu „e-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach” jest zakup licencji, usługi wdrożeniowej, sprzętu komputerowego, a także usług promocyjnych w celu wprowadzania nowych i znaczących modyfikacji dotychczasowych e-usług publicznych świadczonych przez Politechnikę Śląską interesariuszom zewnętrznym. Do głównych grup odbiorców usług należą młodzież i rodzice, studenci, absolwenci, przedsiębiorstwa, instytucje badawcze, a także naukowcy i nauczyciele. Projekt wpisuje się w obszar priorytetowy RPO WSL „wspieranie przedsiębiorczości i prowadzenie działalności gospodarczej”.


System monitorowania aktywności i racjonalizacji treningu

SMART

Tytuł projektu: SMART – system monitorowania aktywności i racjonalizacji treningu

Cele projektu: Opracowanie innowacyjnego systemu monitorowania aktywności i racjonalizacji treningu SMART obejmującego:

  • system monitorowania aktywności kinetycznej SMA-K,
  • system nieinwazyjnego monitorowania parametrów fizjologicznych i ruchowych SMA-X
  • kompleksowy system monitorowania aktywności i racjonalizacji treningu SMA-RT

Efektem projektu SMART będzie ukierunkowany na aktywizację ruchową system monitorowania aktywności i racjonalizacji treningu z wykorzystaniem spersonalizowanego algorytmu optymalizacji bezpiecznego wysiłku fizycznego o charakterze fizjoprofilaktyki.

Partnerzy projektu:

  • Politechnika Śląska
  • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
  • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Wartość projektu: 4 516 580,63 zł

Wartość dofinansowania: 3 575 060,61 zł

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie