A A+ A++

Badania systemem Aramis

Laboratorium optycznych systemów pomiarów przemieszczeń i odkształceń materiałów, elementów i konstrukcji budowlanych wyposarzone jest w system Aramis wykorzystyjacy technikę cyfrowej korelacji obrazu (DIC).

Podczas prowadzenia badania aparatura pozwala na trójwymiarowy pomiar odkształceń powierzchni badanych elementów lub pomiar przemieszczeń dowolnych punktów na badanej powierzchni w płaskich i przestrzennych elementach. Wyniki prezentowane są już w trakcie badania w postaci standardowych wykresów a także w postaci graficznej, która w obrazowy sposób przedstawia zachowanie badanego elementu.

Wśród badań przeprowadzonych w Laboratorium Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej z wykorzystaniem  system Aramis można wymienić:

Badanie wytrzymałości na ściskanie na elementach sześciennych o wymiarach 100×100×100 mm według zaleceń normy PN-EN 679:2008 Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie autoklawizowanego betonu komórkowego

System pozwala także na rejestrację odkształceń próbek walcowych oraz analizę obciążeń cyklicznych

Zastosowanie cyfrowej korelacji obrazu umożliwia rejestrację odkształceń w sposób analogiczny do tradycyjnych ekstensometrów co przedstawiono na przykładzie badań wytrzymałości na rozciąganie próbek drewna oraz próbek stali

Możliwość rejestrowania przemieszczenia dowolnego punktu na powierzchni elementu pozwla na wyeliminowanie tradycyjnych indukcyjnych czyjników przemieszczeń, które mogą uledź zniszczeniu np. w badaniach konstrukcji murowych.

Jednym z takich badań są badania wytrzymałości muru na rozciąganie przy ściskaniu. Zasadniczym celem badań było określenie zgodnie z normą ASTM E519-81 Standard Test Method for Diagonal Tension (Shear) of MasonryAssemblages początkowej wytrzymałości muru na ścinanie fvo i modułu odkształcenia postaciowego G.

Elementy badawcze osadzone zostały w specjalnych stalowych gniazdach, tak aby jedna z przekątnych była ustawiona pionowo oraz ramiona stalowego okucia obejmowały około 1/10 długości (wysokości) badanego elementu (ASTM E519-81 Standard Test Method for Diagonal Tension (Shear) of Masonry Assemblages). Gniazda zaopatrzone zostały w przeguby walcowe eliminujące wpływy mimośrodów przypadkowych powstałych w trakcie obciążania. Zaopatrzone w stalowe okucia modele badawcze ustawiono na wózku pod stalową ramą  i obciążano stosując stały przyrost przemieszczeń tłoka siłownika hydraulicznego , aż do momentu zniszczenia elementu.

Prezentowany system posawala na badanie zmian stanu przemieszczeń i odkształceń na obszarze o maksymalnych wymiarach 2,4 m × 2,1 m co pozwala na jego zastosowanie w badaniach wytrzymałości na ściskanie modeli ścian murowanych wykonanych w skali naturalnej.

System optyczny pozwala na rejestrację badania aż do całkowitego zniszczenia elementu.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie