A A+ A++

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Pełnomocnik Dziekana ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

dr hab. inż., prof. PŚ
Sławomir Kwiecień

44-101 Gliwice,
ul. Akademicka 5
p. 214
mail: Slawomir.Kwiecien@polsl.pl

Podstawa wprowadzenia systemu

  .: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym,
  .: Uchwała Senatu Nr XXVII/188/07/08 w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,
  .: Zarządzenie Nr 33/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie uruchomienia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,
  .: Uchwała Rady Wydziału z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia SZJK,
  .: Zarządzenie nr 14/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,
  .: Zarządzenie nr 84/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 12 września 2013 w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Cele systemu

 • Podwyższenie jakości kształcenia,
 • Standaryzacja i ujednolicenia sposobu postępowania kadry dydaktycznej i studentów,
 • Podniesienie rangi pracy dydaktycznej,
 • Określenie odpowiedzialności i uprawnień uczestników procesu kształcenia,
 • Sprecyzowanie i popularyzacja oferty dydaktycznej.

Struktura systemu

Wydziałowa Komisja ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w składzie:

 • dr hab. inż. Sławomir Kwiecień, prof. PŚ (RB7) – Pełnomocnik Dziekana ds. Systemu Zapewnia Jakości Kształcenia,
 • dr inż. Andrzej Śliwka (RB 2),
 • dr inż. Leszek Dulak (RB 3),
 • dr inż. Aleksandra Kostrzanowska-Siedlarz (RB 3),
 • dr inż. Marek Bartoszek (RB 5),
 • dr inż. Rafał Krzywoń (RB 6),
 • dr inż. Anna Olma (RB 7),
 • mgr inż. Joanna Szołtysik (przedstawiciel doktorantów),
 • inż. Irena Grzesik (przedstawiciel studentów).

Wydziałowi Audytorzy SZJK

 • dr inż. Marek Bartoszek,
 • dr inż. Rafał Krzywoń,
 • dr inż. Anna Olma,
 • dr inż. Krzysztof Grygierek,
 • dr inż. Aleksandra Kostrzanowska-Siedlarz,
 • dr inż. Leszek Dulak,
 • dr inż. Andrzej Śliwka,
 • mgr inż. Łukasz Rduch.

Dokumentacja SZJK (wydziałowa)

Dokumentacja SZJK

Jak w systemie USOS utworzyć (i zautomatyzować) katalog ocen cząstkowych z efektami uczenia się?

USOS, Uniwersytecki System Obsługi Studiów, oceny cząstkowe, efekty uczenia się, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa.

0:00 Wprowadzenie
0:52 Docelowy widok katalogu ocen cząstkowych z efektami uczenia się
1:53 Sylabus przedmiotu w USOS-ie - struktura i opis przedmiotu
4:50 Jak pobrać gotowy szablon ocen cząstkowych z efektami uczenia się?
6:39 Budowa katalogu ocen cząstkowych z wykorzystaniem szablonu
21:08 Uzupełnienie katalogu ocen cząstkowych o efekty uczenia się z wykorzystaniem szablonu
31:55 Jak podpiąć zbudowany własny szablon do koordynowanego przedmiotu w USOS-ie?
35:51 Przykład automatycznego działania zerojedynkowej oceny efektów uczenia się
39:16 Jak w USOS-ie uwzględnić zaliczenie PBL-a na podstawie efektów uczenia się?
42:33 Eksport automatycznie wyliczanej oceny końcowej do protokołów ocen końcowych w USOS-ie
43:53 Nadawanie przez koordynatora uprawnień do wpisu wybranych ocen cząstkowych w USOS-ie
44:24 Ustawienia widoczności dla studentów ocen cząstkowych i efektów uczenia się

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie