A A+ A++
O Wydziale

O Wydziale

Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej jest jednym z czterech wydziałów, które 70 laty temu dały początek Uczelni, a zarazem jest jednym z ponad 30. wydziałów, które w Polsce prowadzą kształcenie na kierunku Budownictwo. Wydział ma pełne prawa akademickie do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w zakresie budownictwa. Od kilkunastu lat na Wydziale wdrożony jest nowoczesny, trójstopniowy system studiów, za który Wydział otrzymał m.in. Wielką Nagrodę Prezydenta Izby Budownictwa.
Główna siedziba Wydziału mieści się w Gliwicach, do 2014 roku kształcenie w ramach dwóch specjalności odbywało się również w Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku. Aktualnie Wydział oferuje możliwość podjęcia studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w Gliwicach na specjalnościach:

konstrukcje budowlane i inżynierskie

inżynieria procesów budowlanych

budownictwo drogowe

structural engineering (studia w języku angielskim, wyłącznie stacjonarne)

budowlano-architektoniczna (wyłącznie stacjonarne I stopnia)

Wydział dysponuje dobrą bazą do działalności dydaktycznej, w skład której wchodzą m.in. jedno z największych w kraju Laboratorium Budownictwa, sale dydaktyczne w większości wyposażone w projektory multimedialne oraz laboratoria komputerowe. W budynku Wydziału jest dostępny internet bezprzewodowy w ramach sieci „eduroam”. Na Wydziale aktywnie działa Samorząd Studencki oraz Koła Naukowe.

Kadra naukowo-dydaktyczna

Wydział zatrudnia 106 nauczycieli akademickich. W tej grupie jest 5 profesorów tytularnych, 16 doktorów habilitowanych na stanowiskach profesorów Politechniki Śląskiej, 1 doktor habilitowany i 80 doktorów (w tym 3 architektów), 4 magistrów.

Działalność naukowo-badawcza Wydziału obejmuje:

rozwój teorii konstrukcji (w szczególności budowli narażonych na działanie wpływów eksploatacji górniczej),

mechanika ośrodków ciągłych i dynamika układów mechanicznych w ujęciu nieklasycznym,

konstrukcje żelbetowe, sprężone, stalowe i drewniane budownictwo szkieletowe i wielkopłytowe,

badania gruntów, fundamentów i konstrukcji budowli,

nowe technologie w budownictwie mostowym, rozwój metod i oprogramowania do projektowania konstrukcji mostów z uwzględnieniem optymalnego i estetycznego ich kształtowania,

projektowanie, budowa i eksploatacja infrastruktury komunalnej, budownictwa komunikacyjnego w warunkach górniczej deformacji terenu,

technologie i badania materiałów i wyrobów budowlanych, reologia stosowana, badania trwałości materiałów i obiektów budowlanych,

podstawy kształtowania budynków ekologicznych,

systemy organizacyjne, informatyczno-decyzyjne i systemy zarządzania dla przedsiębiorstw budowlanych,

tworzenie naukowych podstaw eksploatacji, renowacji i remontów.

Działalność naukowa Wydziału obejmuje również specjalne najnowsze zagadnienia inżynierii budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem:

komputerowej symulacji zachowania konstrukcji pod obciążeniem za pomocą MES i MEB,

modelowania materiałów konstrukcyjnych i gruntów z wykorzystaniem zaawansowanych modeli materiałowych,

reologii stosowanej ośrodków trójfazowych, głównie zapraw i mieszanek betonowych,

budownictwa ekologicznego,

metod probabilistycznych i teorii procesów stochastycznych w analizie problemów projektowych,

systemów sztucznej inteligencji z zastosowaniem teorii zbiorów rozmytych, algorytmów genetycznych i sieci neuronowych,

wpływów dynamicznych, sejsmicznych i para-sejsmicznych na budowle.

W okresie ostatnich kilku lat pracownicy Wydziału pozyskali kilkadziesiąt grantów na realizację projektów badawczych w ramach środków z Komisji Europejskiej (REPROCITY, LEPOB, AsiaLink INSYSM, REMINE), POiG i NCN, NCBiR oraz przemysłu. Wyniki prowadzonych badań były obszernie publikowane w formie książek, monografii, prace w zagranicznych i krajowych czasopismach naukowo-technicznych oraz materiałach konferencyjnych.

Współpraca międzynarodowa

Intensywnie rozwijana jest międzynarodowa współpraca w zakresie działalności edukacyjnej. Studenci Wydziału uczestniczą w programie wymiany studentów ERASMUS PLUS, co umożliwia im odbycie semestru studiów na zagranicznej uczelni. Wydział współpracuje z kilkudziesięcioma uczelniami z Unii Europejskiej i spoza niej.
Równie bogata jest współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, wśród których znajdują się m. in Vysoka Skola Banska-Ostrava, Universidade da Beira Interior-Covilha-Portugal, University of Porto, University of Cassino and Southern Lazio, Uniwersytet Fouriera (laboratorium Sols, Solides, Structures-Risques), Uiwersytet w Montpellier (laboratorium Mecanique et Genie Civil).

Oferta usług technicznych

Wydział utrzymuje ścisły kontakt z przemysłem budowlanym, z racji lokalizacji, głównie z regionu Górnego Śląska. Oferta techniczna Wydziału obejmuje m.in.:

opracowanie ekspertyz i opinii technicznych na temat wszystkich typów konstrukcji budowlanych i inżynierskich,

ocenę wpływu deformacji górniczych podłoża na budowle, projektowanie zabezpieczeń budowli przed wpływem deformacji górniczych,

nadzór i doradztwo w zakresie projektowania budowlanego,

projektowanie rekonstrukcji, wzmacniania i modernizacji budowli i konstrukcji inżynierskich,

projektowanie systemów transportowych w rejonach miejskich,

inżynierię ruchu i ochronę środowiska,

infrastrukturę transportu na terenach wpływów górniczych,

badania materiałów i elementów budowlanych: wytrzymałość, trwałość, inne własności fizyczne,

utylizację materiałów odpadowych,

badania, ocenę i projektowanie izolacji termicznej i akustycznej.

Wśród aktualnych partnerów przemysłowych można znaleźć Konsorcjum Producentów Elementów Silikatowych, HOCHTIEF Polska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie, Górażdże Cement S.A. Budimex S.A., Zarządu Infrastruktury w Krakowie, Sika Polska, Basf Polska, Centrum Technologiczne BETOTECH Sp. z o.o. , Galeria Handlowa CUPRUM w Lubinie, Fabryka VW Motor Polska w Polkowicach, Stadion Śląski w Chorzowie, Cargotec Hudiksvall (Szwecja), NV Bekaert S.A., Xella Technologie, Energoprojekt– Katowice, Polskie Sieci Energetyczne, Consolis Polska, Ergon, Fidia SLR (Włochy). Fisipe (Portugalia), Przedsiębiorstwo PRINŻBUD-5 Świętochłowice, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Katowice, Transprojekt Kraków, Transprojekt Katowice, Biuro Projektowo-Konsultingowe Complex Projekt Katowice, Menard Polska Sp. z o. o., Keller Polska Sp. z o. o., Uniserv SA Katowice, BSiPCE "PROJCHŁOD" Sp. z o.o.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie