Inwestycje dotowane z budżetu państwa

 

photo

Dotacja MNiSW dla DS. Barbara

Realizacja inwestycji „Przebudowa DS Barbara w celu poprawy warunków sanitarnych”

photo

Modernizacja i rozbudowa laboratoriów nowoczesnych materiałów polimerowych i hybrydowych

photo

Rozbudowa Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej

photo

Zakup zintegrowanego systemu badawczego XPS, UPS i IPES do pomiarów właściwości półprzewodnikowych materiałów organicznych do zastosowania w organicznych i hybrydowych urządzeniach elektronicznych

photo

Zakup zintegrowanego systemu do wytwarzania organicznych i nieorganicznych struktur półprzewodnikowych oraz organicznych i hybrydowych urządzeń elektronicznych

photo

Rozbudowa ŚASK ze szczególnym uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa
i niezawodności sieci

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie