A A+ A++

Stowarzyszenie Wychowanków

Stowarzyszenie Wychowanków na Wydziale Budownictwa zawiązane zostało w czerwcu 1965 roku, w ramach Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej.

Jednym z głównych celów Stowarzyszenia jest współdziałanie z Władzami Wydziału w celu nawiązania i zacieśnienia koleżeńskich kontaktów z absolwentami. Absolwenci naszego Wydziału, który powstał z chwilą kreowania Politechniki Śląskiej 24 maja 1945 r. stanowią liczną, lecz rozproszoną rodzinę zarówno po Polsce jak i po całym świecie. Wejście naszego Kraju do Unii Europejskiej jeszcze bardziej rozsieje absolwentów Wydziału Budownictwa po Europie i innych kontynentach. Integracja środowiska naszych koleżanek i kolegów i skupienie ich pod opiekuńczymi skrzydłami macierzystego Wydziału to podstawowe zadanie Stowarzyszenia Wychowanków.

Sprawny kontakt z Wami – absolwentami gwarantuje dokładna i aktualna ewidencja. W tym celu Stowarzyszenie opracowało system ewidencyjny członków „Absolwenci”. Liczba nazwisk w bazie danych przekroczyła już 1000 i ciągle rośnie. Dzięki temu, ciągle aktualizowanemu systemowi, zarówno my jak i Władze Wydziału mogą sprawniej kontaktować się z Wami. Prowadzenie działalności statutowej opierającej się na funduszach pochodzących ze składek członkowskich jest bardzo trudne i nie wystarczające, dlatego też nasz Zarząd zdobywa środki współorganizując z Władzami Wydziału: studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości oraz zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, kursy specjalistyczne z matematyki, kosztorysowania, działalności menedżerskiej w budownictwie, kursy rozwoju pamięci i koncentracji uwagi oraz warsztaty o innej aktualnej tematyce. Wygospodarowane w ten sposób środki Zarząd przeznacza: na nagrody dla wybijających się w nauce studentów I roku studiów, na rozbudowę zaplecza dydaktycznego Wydziału, na dofinansowanie najzdolniejszym studentom pobytów na praktykach dyplomowych za granicą. Wspomaga też finansowo wydawnictwa: wspomnieniowe najbardziej aktywnych i zintegrowanych roczników studiów przygotowywane z okazji zjazdów koleżeńskich. Z tych środków finansujemy również Album Absolwentów, Anegdoty i Wspomnienia, i inne publikacje okolicznościowe. Wszystkie ważne wydarzenia w życiu Stowarzyszenia i Wydziału dokumentujemy w Kronice, którą prowadzimy już ponad 30 lat.

Naszym celem jest utrzymanie więzi z Wami oraz współpraca z Władzami Wydziału i społecznością akademicką w myśl powiedzenia, że nowoczesna szkoła wyższa to: nauczanie, badania naukowe i publikacje, oraz wspólnota: nauczycieli akademickich, studentów i absolwentów.

Biuletyn Stowarzyszenia Wychowanków 2023 Pobierz
Biuletyn Stowarzyszenia Wychowanków 2022 Pobierz
Biuletyn Stowarzyszenia Wychowanków 2021 Pobierz

Zarząd

Wydawnictwa

Kontakt i składki

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie