A A+ A++

Próbne obciążenia mostów

Zespół Badań Terenowych

Próbne obciążenia mostów wykonujemy już przez prawie 20 lat. Mamy w tym względzie ogromne doświadczenie, przebadaliśmy ponad 1500 obiektów na autostradach A1, A2, A4, A6, A18, na drogach szybkiego ruchu S1, S3, S7, S8, S14, S69, S89, na liniach kolejowych (również dużych prędkości >200 km/h) CMK, E65, E30 i innych drogach krajowych i wojewódzkich. Współpracujemy z takimi wykonawcami jak Budimex, Mota-Engil Central Europe, Strabag, Dragados, Skanska, Intercor,. Wyniki i doświadczenie zdobywane w realizowanych przez nas próbnych wykorzystywane są również w naszej działalności naukowo-badawczej. Nasi pracownicy mogą poszczycić się wieloma publikacjami z tego zakresu (również zagranicznymi) oraz kilkoma rozprawami doktorskimi.

Akredytacja laboratorium Nr AB 1407 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji w dniu 26-02-2013 r.

Metody badawcze:

Pomiar ugięć przęseł za pomocą czujników zegarowych, indukcyjnych i laserowych, pomiar odkształceń za pomocą tensometrów elektrooporowych i strunowych, pomiar osiadań podpór za pomocą niwelacji precyzyjnej oraz pomiar przyspieszeń za pomocą akcelerometrów. Laboratorium wykonuje zarówno badania statyczne jak i dynamiczne, inspekcje i oceny stanu technicznego z badaniami materiałowymi przy wykorzystaniu urządzeń do badań nieniszczących.

Ocena wpływu drgań na budynki i ludzi zgodnie z normami PN-B-02170:1985 i PN-B-02171:1988.

Ocena ekranów akustycznych „in situ” zgodnie z PN-ISO 10847:2.

Ocena hałasu pochodzącego od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych zgodnie z Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r.

Ocena hałasu pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych zgodnie z Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014 r.

Wykorzystywana aparatura

Badania statyczne: precyzyjne niwelatory i teodolity, czujniki zegarowe, indukcyjne i tensometry.

Badania dynamiczne: czujniki indukcyjne i akcelerometry, wibrometr laserowy.

Pomiary akustyczne: mikrofony z rejestratorami.

Rejestratory z kartami pomiarowymi: National Instruments, SCADAS, Hottinger.

Przyrządy pomocnicze: statywy, kable, złączki, opakowania, dalmierze, stacja pogodowa, taśmy pomiarowe, pirometr.

Zespół

Kierownik Laboratorium

Piotr Łaziński, dr inż.,  Katedra Mechaniki i Mostów,  piotr.lazinski@polsl.pl

Kierownik ds. Jakości

Marek Salamak, dr hab. inż., prof. PŚ, Katedra Mechaniki i Mostów,  marek.salamak@polsl.pl

Kierownik ds. Technicznych

Grzegorz Poprawa, dr inż., Katedra Mechaniki i Mostów,  grzegorz.poprawa@polsl.pl

Członkowie

  1. Stefan Pradelok, dr inż., Katedra Mechaniki i Mostów
  2. Szymon Ignaczak, Katedra Mechaniki i Mostów
  3. Krzysztof Gromysz, dr hab. inż., prof. PŚ, Katedra Konstrukcji Budowlanych
  4. Rafał Żuchowski, dr inż., Katedra Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli
  5. Artur Nowoświat, dr hab. inż. prof. PŚ, Katedra Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli
  6. Leszek Dulak, dr inż., Katedra Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli
  7. Bartłomiej Pudełko, mgr inż., Katedra Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie