A A+ A++

75 lecie Wydziału Budownictwa

Szanowni Państwo -
- Pracownicy, Studenci, Doktoranci oraz Absolwenci Wydziału Budownictwa,

Na mocy dekretu z dnia 24 maja 1945 roku została utworzona Politechnika Śląska z siedzibą w Katowicach, jako państwowa szkoła akademicka. Politechnika Śląska została podzielona na cztery wydziały: mechaniczny, elektryczny, hutniczy oraz inżynieryjno-budowlany. Od tej daty mija właśnie 75 lat.

Dziś Politechnika Śląska należy do czołówki Uczelni Badawczych w Polsce, a Wydział Budownictwa należy do najstarszych wydziałów naszej Uczelni.

75latPolSl
Wczoraj do Ciebie nie należy Jutro niepewne... Tylko dziś jest Twoje

Święty Jan Paweł II

W momencie pisania tych słów do Państwa, cała Polska i świat zmaga się z pandemią koronawirusa. Nie wiemy, jaki kształt przyjmie nasze dalsze życie, co wydarzy się w kolejnych dniach, miesiącach, latach. Tęsknimy coraz bardziej za naszymi bliskimi, znajomymi, naszymi wspólnotami, tymi dużymi i tymi małymi, coraz bardziej doceniamy to cośmy mieli zawsze na wyciągnięcie ręki, z czego mogliśmy korzystać zawsze i wszędzie...

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego z nas, tegoroczny Jubileusz 75-lecia Wydziału Budownictwa będziemy obchodzić w ograniczonym zakresie. Nie będzie planowanego spotkania Uczestników Jubileuszu na Wydziale Budownictwa. Mimo tej niedogodności, 24 czerwca 2020 roku, o godz. 9:00 w Katedrze pw. św. Piotra i św. Pawła w Gliwicach zostanie odprawiona Msza św. za żyjących, jak również za zmarłych Pracowników, Studentów, Doktorantów i Absolwentów naszego Wydziału. Do intencji Mszy św. została dołączona również prośba o ustanie pandemii koronawirusa.

Z myślą o czasie przeszłym, ale też i teraźniejszym wkrótce zostaną wydane dwie monografie: pierwsza pt.: „Wczoraj i dziś Wydziału Budownictwa w 75-lecie Politechniki Śląskiej” pod red. prof. Adama Zybury i dr Bernarda Kotali oraz druga pt.: „Od Wydziału Inżynieryjno-Budowlanego do Budownictwa”, której autorem jest prof. Radosław Jasiński. Mam nadzieję, że po otrzymaniu przez Państwa monografii, przyjmiecie je z wielką życzliwością, obchodząc nie tylko Jubileusz 75-lecia Uczelni i Wydziału, ale również wspominając lata studiów, naszych Mistrzów i Nauczycieli, Kolegów i Koleżanki, spotkania zawodowe i koleżeńskie.

W roku 2020, w którym obchodzimy wielkie wydarzenia, m.in. takie jak 100-lecie urodzin Świętego Jana Pawła II, beatyfikację Prymasa Tysiąclecia ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego czy też setną rocznicę Cudu nad Wisłą – jesteśmy świadkami historii tej wielkiej, ale i tej zwyczajnej,w którą wpisuje się też i nasz Jubileusz.

W roku Jubileuszu życzę całej wspólnocie akademickiej Wydziału Budownictwa – Pracownikom obecnym i tym, którzy odeszli na emeryturę, Doktorantom, Studentom, jak również Absolwentom – wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym, naukowym i zawodowym, a przede wszystkim nieustannego doskonalenia tego co możliwe, pamiętając o tym, że „Tylko dziś jest Twoje”, a także zdrowia, radości oraz dużo ludzkiej życzliwości na co dzień.

Gliwice, 22 maja 2020 roku

Joanna Bzówka
Dziekan Wydziału Budownictwa

Komitet Honorowy

Komitet Honorowy Obchodów Jubileuszu 75-lecia istnienia Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w składzie:

 1. Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk - Jego Magnificencja Rektor Politechniki Śląskiej
 2. Prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka - Dziekan Wydziału Budownictwa
 3. Mgr inż. Roman Karwowski - Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Członek Rady Społecznej
 4. Dr inż. Stefan Mercik - Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej, Prezes Oddziału Wydział Budownictwa
 5. Dr Ewa Kononowicz - Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej, Wiceprezes Oddziału Wydział Budownictwa
 6. Dr inż. Andrzej Mokrosz - Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej, Wiceprezes Oddziału Wydział Budownictwa
 7. Dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. PŚ
 8. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny
 9. Prof. dr hab. inż. Jacek Gołaszewski
 10. Dr hab. inż. Krzysztof Gromysz, prof. PŚ
 11. Dr hab. inż. Jacek Hulimka, prof. PŚ
 12. Dr hab. inż. Radosław Jasiński, prof. PŚ
 13. Prof. dr hab. inż. Barbara Klemczak
 14. Prof. dr hab. inż. Jan Kubica
 15. Dr hab. inż. Marek Salamak, prof. PŚ
 16. Prof. dr hab. inż. Jan Ślusarek
 17. Dr hab. inż. Ryszard Walentyński, prof. PŚ
 18. Prof. dr hab. inż. Adam Zybura

Komitet Organizacyjny

Komitet Organizacyjny ds. Obchodów Jubileuszu 75-lecia istnienia Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w składzie:

 1. Prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka, Dziekan Wydziału Budownictwa - Przewodnicząca
 2. Dr inż. Tomasz Jaśniok, Prodziekan ds. Ogólnych - Z-ca Przewodniczącej
 3. Dr inż. arch. Monika Sroka-Bizoń
 4. Dr inż. Bernard Kotala
 5. Dr inż. Anna Olma
 6. Dr inż. Zofia Szweda
 7. Dr inż. arch. Jolanta Tofil
 8. Dr inż. Halina Witek
 9. Mgr inż. Dariusz Drynda
 10. Mgr inż. Marzena Gaura
 11. Mgr Małgorzata Lach
 12. Mgr Agnieszka Skórkowska
 13. Mgr inż. Jacek Staszkiewicz
 14. Katarzyna Burchan
 15. Justyna Strządała
 16. Inż. Julianna Zoń

Prezentacje przygotowane na 75 lecie Wydziału

Adresy przesłane na ręce Dziekan Wydziału

Wczoraj i dziś Wydziału Budownictwa w roku 75-lecia powstania Politechniki Śląskiej

Od Wydziału Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Lwowskiej do Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej - Żmudna droga do sukcesu

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie