A A+ A++

Wymiana akademicka

Wydziałowy Koordynator ds. Międzynarodowej Wymiany Akademickiej

dr inż.
Szymon Dawczyński

44-101 Gliwice,
ul. Akademicka 5
mail: rb.erasmus@polsl.pl

Informacje o programie

Program Erasmus Plus wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Polska bierze udział w programie Erasmus od roku 1998/99. W latach 1995–2006 Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates, a od roku akademickiego 2007/2008 jest częścią programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP – the Lifelong Learning Programme), którego celem jest przede wszystkim podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz ułatwianie międzynarodowej współpracy i wymiany w dziedzinie edukacji. Politechnika Śląska uczestniczy w programie LLP/Erasmus od roku akademickiego 1998/99.
Zasady wymiany studentów, uczestników studiów doktoranckich i pracowników w ramach programu Erasmus Plus realizowanego na Politechnice Śląskiej w latach 2014-2015 określa pismo ( czytaj )

Formy współpracy międzynarodowej:

 • wymiana Studentów (SM Student Mobility) - obejmuje wyjazdy na studia (SMS) i praktyki (SMP),
 • wymiana Kadry Dydaktycznej (TSM / STA Teacher Mobility / Teaching Assignment) - wyjazdy dydaktyków z cyklem wykładów do uczelni partnerskich oraz przyjęcia wykładowców z takich uczelni, przyjazd pracowników zagranicznych przedsiębiorstw na zaproszenie Uczelni w celu przeprowadzenia zajeć dydaktycznych dla studentów,
 • wyjazdy Szkoleniowe Pracowników (STT Staff Trainings) - wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych,
 • wdrażanie Europejskiego Systemu Transferu Punktów ECTS (European Credit Transfer System),
 • wspólne Projekty dotyczące opracowywania programów studiów i modułów europejskich (Projekty Wielostronne),
 • organizacja Kursów Intensywnych/Szkół Letnich (IP Intensive Programmes) dla międzynarodowej grupy studentów, prowadzonych przez międzynarodową grupę wykładowców,
 • udział w Sieciach Tematycznych Erasmusa.

W programie uczestniczą kraje członkowskie UE, Norwegia, Islandia, Lichtenstein, Turcja.

Numer Karty Uczelni Erasmusa przyznanej Politechnice Śląskiej: 47918
Kod Uczelni Erasmusa przypisany Politechnice Śląskiej: PL GLIWICE01

Inne możliwości wymiany

Poza programem Erasmus studenci oraz pracownicy Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej mogą wziąć udział w wymianie w ramach innych programów wymiany akademickiej np. FSS i Erasmus Mundus.

Ponadto ma podpisane umowy o wymianie studentów z następującymi uczelniami spoza Unii Europejskiej:

 1. Hanbat National University, Daejeon, Korea Południowa
 2. Hanyang University, Seul, Korea Południowa
 3. Instituto Politecnico Nacional, Mexico City, Meksyk
 4. PUC Minas Gerais, Brazylia
 5. LN Gumilyov Eurasian National University, Kazachstan

Studenci specjalności SE (studia w języku angielskim) oraz BA (CKI) mają również możliwość realizacji podwójnego dyplomu w VIA Horsens w Danii.

Po szczegóły związane z tymi możliwości zainteresowani proszeni są o kontakt z Wydziałowym Koordynatorem Wymiany Akademickiej.

Koordynacja programu Erasmus w Politechnice Śląskiej:

 • Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej:
  – prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki
 • Kierownik Biura Współpracy Akademickiej / Koordynator Uczelniany:
  – Joanna Denkowska

Siedziba Biura Międzynarodowej wymiany Akademickiej:
Politechnika Śląska, Akademicka 2a, 44-100 Gliwice
(budynek Wydziału Górnictwa i Geologii)
tel.: 0-32 237-1329, fax: 0-32 231-8085

Zasady realizacji programu

Wymagane dokumenty

Informacje dla studenta

Informacje dla pracownika

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie