A A+ A++
photo Logo Konferencji
Autor: Wiesław Merten Publikacja: 01.06.2023 Aktualizacja: 02.06.2023

XV Konferencja Podstawowe Problemy Metrologii 2023 na Wydziale Elektrycznym

W dniach 18-19 maja 2023 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyła się XV Konferencja Podstawowe Problemy Metrologii 2023 (PPM’23).

Tematyka konferencji obejmuje podstawowe, wspólne dla wszystkich pomiarów, zagadnienia metrologiczne: techniczne, technologiczne, teoretyczne, dydaktyczne oraz organizacyjno – prawne. Do wzięcia udziału w konferencji zaproszone zostały osoby, dla których tematyka nowoczesnej metrologii jest istotna: pracownicy przemysłu, zajmujący się metrologią przemysłowych procesów produkcyjnych, pracownicy służby miar, laboratoriów badawczych i wzorcujących, pracownicy ośrodków badawczych i uczelni. Szczególnie mile widziane były referaty dotyczące innowacyjnych technologii przemysłowych i badań naukowych.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka, Prezydenta Miasta Gliwice Pana Adama Neumanna oraz Starosty Gliwickiego Pana Włodzimierza Gwiżdża. Patronat naukowy i instytucjonalny sprawował Główny Urząd Miar w Warszawie oraz Komisja Metrologii Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Poza pracownikami Wydziału Elektrycznego oraz innych wydziałów naszej Uczelni, w konferencji wzięli udział naukowcy z innych ośrodków krajowych oraz przedstawiciele przemysłu.

Uroczystą sesję otwarcia poprowadził Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji PPM’23, Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Marian Kampik. Podczas sesji głos zabrał Prorektor ds. Ogólnych Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, który podkreślił doniosłość zagadnień dotyczących metrologii dla innych dyscyplin nauki i techniki. Referaty inauguracyjne wygłosili: dr hab. inż. Jerzy Augustyn, profesor Politechniki Świętokrzyskiej oraz dr hab. inż. Michał Urbański, profesor Politechniki Warszawskiej. Po uroczystej inauguracji uczestnicy prezentowali swoje prace podczas dwóch sesji naukowych pod przewodnictwem: prof. dr. hab. inż. Tadeusza Skubisa oraz prof. dr. hab. inż. Andrzeja Zięby z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Następnie odbyła się sesja plakatowa, nad której organizacją czuwał dr hab. inż. Michał Urbański, prof. Politechniki Warszawskiej. Pierwszy dzień Konferencji zakończył uroczysty bankiet w gliwickim hotelu Silvia Gold.

Drugi dzień Konferencji upłynął na prezentacji referatów podczas dwóch sesji naukowych, którym przewodniczyli: dr hab. inż. Jerzy Augustyn, prof. PŚk oraz prof. dr hab. inż. Michał Lisowski z Politechniki Wrocławskiej. W trakcie konferencji zaprezentowano łącznie 36 prac, w tym 16 w postaci werbalnej oraz 20 w formie posterów. Wyrażamy nadzieję, że liczny udział naukowców w Konferencji PPM przyczyni się do dalszego zwiększenia integracji środowiska polskich metrologów i zacieśni współpracę badawczą i publikacją pomiędzy krajowymi ośrodkami metrologicznymi.

Andrzej Kowalik

 


Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Marian Kampik otwiera Konferencję


Wystąpienie Prorektora ds. Ogólnych Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Bogusława Łazarza


Wykład inauguracyjny dr. hab. inż. Michała Urbańskiego, profesora Politechniki Warszawskiej


Młodzi naukowcy z Politechniki Śląskiej prezentują swoje prace podczas sesji posterowej


Uczestnicy Konferencji PPM 2023

 

 

 

Udostępnij:fbtwitter

Aktualności

Pokaż wszystkie
photo

Energetyka jest kobietą – wystartowała II edycja Women’s Energy in Transition – Polish Edition

Michał Talaga
2023-09-20 08:33:29
2023-09-20 08:39:21
20.09.2023
photo

XVIII Konkurs Prezydenta Miasta Gliwice na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą miasta Gliwice

Michał Talaga
2023-09-14 09:01:00
2023-09-14 09:55:17
14.09.2023
photo

Aktualizacja systemu USOS

Michał Talaga
2023-09-13 10:58:46
2023-09-13 11:00:30
13.09.2023
photo

Zmarł Profesor Stanisław Bolkowski

Michał Talaga
2023-07-18 08:13:47
2023-07-18 08:23:31
18.07.2023
1 z 30

Więcej aktualności

Wydarzenia

Pokaż wszystkie

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie