A A+ A++

Działalność naukowo-badawcza – Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki

Działalność naukowo-badawcza prowadzona w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki obejmuje zagadnienia energoelektroniki, elektroniki przemysłowej, napędu elektrycznego, robotyki mobilnej oraz elektrotermii.

Szczegółowa problematyka badań:

 • Sterowanie mikroprocesorowe przekształtników energoelektronicznych, systemów przekształtnikowych i procesów produkcyjnych. Opracowane przez pracowników Katedry układy sterowania, monitorowania i akwizycji danych są wykorzystywane w seryjnie produkowanych urządzeniach.
 • Przekształcanie wysokoczęstotliwościowe (do30MHz). Wykorzystanie między innymi w symulatorze procesów metalurgicznych oraz do bezprzewodowej transmisji energii.
 • Analiza polowa elementów i systemów energoelektronicznych. Analiza 2D i 3D pól sprzężonych z wykorzystaniem programu Ansys.
 • Technologia elementów i układów energoelektronicznych.
 • Wykorzystanie przekształtników energoelektronicznych w energetyce odnawialnej i rozproszonej oraz w sieciach smart grid.
 • Nagrzewanie wysokoczęstotliwościowe indukcyjne i pojemnościowe.
 • Sterowanie systemami z palnikami plazmowymi.
 • Sterowanie częstotliwościowe napędami z silnikiem asynchronicznym. Badania prowadzone od ponad 40 lat, obecnie dotyczą głównie metod modulacji w falownikach napięcia MSI, napędów bezczujnikowych.
 • Napędy z silnikami wzbudzanymi magnesami trwałymi (synchronicznymi PMSM oraz bezszczotkowymi prądu stałego PM BLDCM). Opracowano między innymi napęd produkowanego seryjnie małego samochodu elektrycznego napędzanego silnikiem PM BLDCM oraz napęd prototypowej lokomotywy górniczej z silnikiem PMSM.
 • Konstrukcja i sterowanie wysokoobrotowymi silnika bezszczotkowego prądu stałego (do 100 000 obr/min).
 • Sterowanie maszyną asynchroniczną dwustronnie zasilaną. Badania obejmują zastosowania napędowe i generacyjne maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej. Opracowano i przebadano układy sterowania wektorowego typu FOC i DTC oraz sterowanie z wymuszeniem dynamiki (FDC).
 • Sterowanie napędami z połączeniem sprężystym.
 • Napęd i sterowanie robotów mobilnych. Opracowano konstrukcję robota mobilnego Hexor® typu hexapod. Roboty są wykorzystywane w celach dydaktycznych w wielu szkołach i uczelniach polskich oraz w USA.
 • Sterowniki programowalne PLC.
 • Zastosowania nadprzewodnictwa. Badania nadprzewodników wysokotemperaturowych sprowadzone przy współpracy z Uniwersytetem w Cambridge.
 • Elektrownie wiatrowe i słoneczne.
 • Problematyka jakości energii elektrycznej, w tym kondycjonery energii elektrycznej z magazynami w postaci cewki nadprzewodzącej i baterii superkondensatorów.
 • Filtry zakłóceń elektromagnetycznych EMI.
 • Aspekty ekonomiczne wykorzystania energii elektrycznej.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie