A A+ A++

Działalność naukowo-badawcza – Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki

Działalność naukowo-badawcza prowadzona w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki obejmuje zagadnienia energoelektroniki, elektroniki przemysłowej, napędu elektrycznego, robotyki mobilnej oraz elektrotermii.

Szczegółowa problematyka badań:

  • Sterowanie mikroprocesorowe przekształtników energoelektronicznych, systemów przekształtnikowych i procesów produkcyjnych. Opracowane przez pracowników Katedry układy sterowania, monitorowania i akwizycji danych są wykorzystywane w seryjnie produkowanych urządzeniach.
  • Przekształcanie wysokoczęstotliwościowe (do30MHz). Wykorzystanie między innymi w symulatorze procesów metalurgicznych oraz do bezprzewodowej transmisji energii.
  • Analiza polowa elementów i systemów energoelektronicznych. Analiza 2D i 3D pól sprzężonych z wykorzystaniem programu Ansys.
  • Technologia elementów i układów energoelektronicznych.
  • Wykorzystanie przekształtników energoelektronicznych w energetyce odnawialnej i rozproszonej oraz w sieciach smart grid.
  • Nagrzewanie wysokoczęstotliwościowe indukcyjne i pojemnościowe.
  • Sterowanie systemami z palnikami plazmowymi.
  • Sterowanie częstotliwościowe napędami z silnikiem asynchronicznym. Badania prowadzone od ponad 40 lat, obecnie dotyczą głównie metod modulacji w falownikach napięcia MSI, napędów bezczujnikowych.
  • Napędy z silnikami wzbudzanymi magnesami trwałymi (synchronicznymi PMSM oraz bezszczotkowymi prądu stałego PM BLDCM). Opracowano między innymi napęd produkowanego seryjnie małego samochodu elektrycznego napędzanego silnikiem PM BLDCM oraz napęd prototypowej lokomotywy górniczej z silnikiem PMSM.
  • Konstrukcja i sterowanie wysokoobrotowymi silnika bezszczotkowego prądu stałego (do 100 000 obr/min).
  • Sterowanie maszyną asynchroniczną dwustronnie zasilaną. Badania obejmują zastosowania napędowe i generacyjne maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej. Opracowano i przebadano układy sterowania wektorowego typu FOC i DTC oraz sterowanie z wymuszeniem dynamiki (FDC).
  • Sterowanie napędami z połączeniem sprężystym.
  • Napęd i sterowanie robotów mobilnych. Opracowano konstrukcję robota mobilnego Hexor® typu hexapod. Roboty są wykorzystywane w celach dydaktycznych w wielu szkołach i uczelniach polskich oraz w USA.
  • Sterowniki programowalne PLC.
  • Zastosowania nadprzewodnictwa. Badania nadprzewodników wysokotemperaturowych sprowadzone przy współpracy z Uniwersytetem w Cambridge.
  • Elektrownie wiatrowe i słoneczne.
  • Problematyka jakości energii elektrycznej, w tym kondycjonery energii elektrycznej z magazynami w postaci cewki nadprzewodzącej i baterii superkondensatorów.
  • Filtry zakłóceń elektromagnetycznych EMI.
  • Aspekty ekonomiczne wykorzystania energii elektrycznej.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie