A A+ A++

System Zapewniania Jakości Kształcenia

W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia, Senat Politechniki Śląskiej zdecydował o wprowadzeniu na Uczelni Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (SZJK). System ten obowiązuje na kilku poziomach, na poziomie Uczelni jako całości i na poziomie każdej podstawowej jednostki organizacyjnej oraz jednostki międzywydziałowej Politechniki Śląskiej. SZJK jest to zbiór wytycznych, zasad i procedur obejmujących wszystkie aspekty procesu kształcenia. System jest opisany w dokumentacji uczelnianej i wydziałowej.

W skład dokumentacji uczelnianej wchodzi Uczelniana Księga Jakości Kształcenia oraz związane z nią procedury.

Realizując decyzję władz Uczelni o wdrażaniu Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Śląskiej, Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2008 r. podjęła Uchwałę nr 01/06/2007/2008 o utworzeniu wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (SZJK). W ramach wewnętrznego (wydziałowego) SZJK opracowano szereg dokumentów przedstawionych poniżej . Dokumentacja Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia została opracowana przez Wydziałową Komisję ds. SZJK.

 kopiowanie i rozpowszechnianie wymaga zgody Dziekana

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie