A A+ A++

System Zapewniania Jakości Kształcenia

W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia – czynnika warunkującego dalszy rozwój oraz wzmocnienie pozycji Politechniki Śląskiej w krajowym i europejskim obszarze edukacyjnym – Senat Politechniki Śląskiej wprowadził Uchwałą Nr XXVII/188/07/08 z dnia 28 stycznia 2008 roku System Zapewnienia Jakości Kształcenia. System ten obowiązuje na wszystkich wydziałach Politechniki Śląskiej – odnosi się do wszystkich form i typów studiów, jest realny, aktywny i ciągle doskonalony.

Cele systemu

Zasadniczym celem Systemu jest zapewnienie najwyższego poziomu kształcenia studentów poprzez:

  • kreatywne planowanie procesu dydaktycznego,
  • właściwą realizację procesu dydaktycznego, w tym przez rozwój bazy i warunków kształcenia,
  • zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji, stałego rozwoju umiejętności pedagogicznych oraz wiedzy nauczycieli akademickich,
  • stałe monitorowanie i analizę jakości kształcenia,
  • podejmowanie działań doskonalących,
  • podnoszenie rangi pracy dydaktycznej, m.in. za pomocą obiektywnego i efektywnego systemu motywacji.
Podstawy prawne Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
  • Uchwała Senatu Nr XXVII/188/07/08 w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
  • Zarządzenie Nr 33/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie uruchomienia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
  • Uchwała Senatu Nr 54/2022 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 marca 2022 w sprawie wprowadzenia Księgi Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia  Monitor Prawny Politechniki Śląskiej – Dokument (polsl.pl)

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie