A A+ A++

Działalność naukowo-badawcza – Katedra Elektrotechniki i Informatyki

Katedra Elektrotechniki i Informatyki prowadzi działalność badawczą w zakresie:

 • metod analizy i syntezy układów parametrycznych, nieliniowych oraz aktywnych zawierających elementy współczesnej elektroniki i ich zastosowaniach,
 • współczesnych metod przetwarzania sygnałów z wykorzystaniem filtrów analogowych i cyfrowych, sieci neuronowych i algorytmów genetycznych,
 • teorii mocy układów z przebiegami niesinusoidalnymi, konstrukcji wskaźników jakości energii, optymalizacji warunków przepływu energii, projektowaniu kompensatorów,
 • analizy, syntezy i modelowania nowoczesnych układów elektronicznych,
 • syntezy filtrów analogowych i cyfrowych,
 • analizy dynamiki (w tym chaotycznej) układów nieliniowych,
 • optymalizacji przepływu energii (mocy) w układach z przebiegami niesinusoidalnymi,
 • modelowania pola elektromagnetycznego w liniach przesyłowych oraz analizy strat pochodzących od prądów wirowych w szynoprzewodach o złożonej geometrii,
 • symetryzacji mocy w piecach łukowych i łukowo-rezystancyjnych,
 • modelowania sieci przesyłu energii elektrycznej w liniach napowietrznych, kablowych oraz torach wielkoprądowych,
 • metod redukcji zniekształceń sygnałów EEG,
 • analizy i identyfikacji parametrów nieliniowych układów elektrycznych i elektronicznych,
 • zastosowania dualnego przekształcenia z inwersją w syntezie filtrów aktywnych,
 • analizy nieliniowych zagadnień w polu elektromagnetycznym,
 • zastosowania technik informatyczne w zagadnieniach elektroenergetyki,
 • oceny parametrów generatorów synchronicznych,
 • analizy algorytmów sterowania energetycznym filtrem aktywnym z użyciem interfejsu SLPS,
 • analizy predykcyjnego sterowania energetycznym filtrem aktywnym,
 • analizy pracy systemu elektroenergetycznego,
 • obliczeń parametrów modeli elementów zespołu wytwórczego (generatora synchronicznego, układu wzbudzenia, turbiny parowej),
 • analizy wrażliwości kształtu przebiegów w stanie nieustalonym na zmiany wartości parametrów modeli matematycznych zespołów wytwórczych,
 • wyznaczenia wskaźników stabilności kątowej systemu elektroenergetycznego,
 • polioptymalizacji parametrów stabilizatorów systemowych pracujących w wielomaszynowym systemie elektroenergetycznym,
 • obliczeń wartości własnych macierzy stanu w układach elektromechanicznych,
 • realizacji systemu analizy wyższych harmonicznych z użyciem pakietów symulacyjnych Matlab oraz PCFLO.

Prowadzone w Katedrze prace naukowo-badawcze obejmują również tematykę układów zasilania i sterowania maszyn elektrycznych, układów elektrycznych w pojazdach samochodowych, systemów zasilania trakcji elektrycznej, pojazdów trakcyjnych elektrycznych i hybrydowych, a w szczególności:

 • identyfikację parametrów elektromagnetycznych maszyn elektrycznych,
 • badania symulacyjne stanów dynamicznych maszyn elektrycznych w wielomaszynowych systemach elektromechanicznych i elektroenergetycznych,
 • energoelektroniczne układy zasilania i regulacji maszyn elektrycznych,
 • pomiary, diagnostykę i monitoring maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • badania energooszczędnych napędów pojazdów trakcyjnych, samochodowych i urządzeń transportowych,
 • elektronizację elektrycznego taboru trakcyjnego kopalnianego i komunikacji miejskiej,
 • prace badawcze dotyczące samochodów i lokomotyw hybrydowych, samochodów elektrycznych,
 • badania układów zasilania i podstacji trakcyjnych,
 • badania maszyn elektrycznych o wysokiej sprawności wykorzystywanych w napędach samochodach elektrycznych i wózków inwalidzkich,
 • diagnostykę układów napędowych pojazdów elektrycznych i urządzeń transportowych,
 • diagnostykę układów sterowania i zasilania silników spalinowych.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie