A A+ A++

Logo

 

Program Interreg V-A Česká Republika-Polska
fundusz mikroprojektów 2014 – 2020 w Śląskim Euroregionie

Numer projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0002972
Harmonogram realizacji projektu: 01. 01. 2022 – 31. 10. 2022

Nazwa projektu: Edukacja transgraniczna w dziedzinie prac na urządzeniach elektrycznych

Název projektu: Přeshraniční vzdělávání v oblasti práce na elektrických zařízeních

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie