A A+ A++

Koło nr 10 przy Politechnice Śląskiej

SEP koło nr 10

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Koło nr 10 przy Politechnice Śląskiej

Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest społeczną organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym. Stanowi dobrowolne zrzeszenie inżynierów elektryków z różnych dyscyplin i specjalności.

photo

Kurs SEP 2023

Wiesław Merten
2023-11-15 07:52:49
2023-11-15 07:55:44
15.11.2023
photo

Obchody Jubileuszu 70-lecia Oddziału Gliwickiego SEP

Wiesław Merten
2023-10-12 14:56:10
2023-10-13 08:48:40
12.10.2023
photo

54 Konkurs na Najlepszą Pracę Dyplomową z Elektryki SEP

 

Wiesław Merten
2022-12-28 10:23:29
2022-12-28 11:54:57
28.12.2022
photo

Kurs SEP dla studentów

Wiesław Merten
2022-11-17 14:42:13
2022-12-28 21:28:49
17.11.2022
1

Więcej aktualności

Zarząd Koła SEP nr 10 przy Politechnice Śląskiej

dr inż. Tomasz Rusek

Prezes
Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów, Wydział Elektryczny
tel. +48 32 237 2443

dr inż. Beata Krupanek

Sekretarz
Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki, Wydział Elektryczny
tel. +48 32 237 1914

dr inż. Paweł Kubek

Skarbnik
Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów, Wydział Elektryczny
tel. +48 32 237 1252

dr inż. Adam Heyduk

Członek Zarządu
Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa, Wydział Górnictwa i Geologii
tel. +48 32 237 1250

dr inż. Bogusław Kasperczyk

Członek zarządu
Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki, Wydział Elektryczny
tel. +48 32 237 1499

dr inż. Jan Machniewski

Członek Zarządu
Instytut Elektroniki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
tel. +48 32 237 2015

dr inż. Piotr Zientek

Członek Zarządu
Instytut Elektrotechniki i Informatyki, Wydział Elektryczny
tel. +48 32 237 2652

Komisja Rewizyjna

dr hab. inż. Jarosław Joostberens, prof. PŚ

Przewodniczący
Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa, Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej
tel. +48 32 237 1022

dr hab. inż. Jacek Izydorczyk, prof. PŚ

Członek Komisji
Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
tel. +48 32 237 1157

dr inż. Krzysztof Sztymelski

Członek Komisji
Katedra Elektrotechniki i Informatyki, Wydział Elektryczny
tel. +48 32 237 2199

Historia

Koło SEP przy Politechnice Śląskiej powstało w 1950 roku. Jego założycielem i pierwszym przewodniczącym był profesor Lucjan Nehrebecki (1900-1991), doktor honoris causa Politechniki Śląskiej, nestor Polskiej Elektroenergetyki. Początkowo Koło należało do Oddziału Katowickiego SEP, a następnie po utworzeniu w 1953 roku Oddziału Gliwickiego, było jednym z czterech pierwszych kół tego Oddziału.

Kolejni Przewodniczący (Prezesi) Koła

prof. Lucjan Nehrebecki
    1950-1954

z-ca prof. Henryk Tołłoczko
    1954-1957

prof. Zbigniew Jasicki
    1957-1965

prof. Antoni Plamitzer
    1965-1966

doc. dr inż. Wiesław Gabryś
    1966-1970

prof. dr hab. inż. Ryszard Hagel
    1970-1972

mgr inż. Karol Wolski
    1972-1978

mgr inż. Jerzy Gembalski
    1978-1980

dr inż. Antoni Przygrodzki
    1980-1983

dr inż. Marian Mikrut
    1983-1994

dr inż. Marian Sauczek
    1994-2002

dr inż. Roman Miksiewicz
    2002-2005

dr inż. Jan Kapinos
    2005-2010

dr inż. Józef Kwiczala
    2010-2012

dr inż. Tomasz Rusek
    2012-2014

Stan aktualny Koła

Aktualnie nasze Koło liczy 124 członków, przede wszystkim pracowników trzech wydziałów naszej Uczelni: Wydziału Elektrycznego, Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Wydziału Górnictwa i Geologii.

Zgodnie ze Statutem Statutem, Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) jest organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym, stanowiącą dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności oraz osób, których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą elektryką, a także osób prawnych zainteresowanych działalnością SEP.

Cele SEP

 • stymulowanie oraz propagowanie rozwoju i wykorzystania elektryki,
 • inicjowanie i popieranie twórczości naukowej i technicznej we wszystkich specjalnościach elektryki i dziedzinach pokrewnych,
 • doskonalenie kwalifikacji zawodowych, kultury technicznej i etyki zawodowej,
 • integrowanie środowiska i tworzenie więzów koleżeńskich,
 • ochrona zawodu i interesów członków SEP.

Podstawową jednostką organizacyjną SEP jest Koło, które może mieć charakter zakładowy lub terenowy.

Jednostki naukowo-techniczne SEP

 • Działalność naukowo-techniczna jest prowadzona w sekcjach, komitetach, agendach, wydawnictwach i innych powołanych w tym celu jednostkach specjalistycznych.
 • Ogólnostowarzyszeniowe sekcje, komitety, agendy, rady koordynacyjne i inne jednostki specjalistyczne powołuje i rozwiązuje zarząd główny, natomiast sekcje, ośrodki rzeczoznawstwa i inne jednostki specjalistyczne w oddziałach powołują i rozwiązują zarządy oddziałów.
 • W celu koordynowania działalności naukowo-technicznej sekcje i komitety mogą łączyć się w zespoły określone przez zarząd główny.
 • Sekcje i komitety powołane przez ZG pełnią funkcję wiodącą w swojej dziedzinie i współpracują na zasadzie partnerstwa z sekcjami i odpowiednimi jednostkami specjalistycznymi w oddziałach oraz innymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi i zainteresowanymi instytucjami.
 • Sekcje, komitety, agendy i inne jednostki specjalistyczne działają na podstawie opracowanych przez nie regulaminów zatwierdzanych odpowiednio przez ZG lub ZO.

Do tradycyjnych form działalności SEP w Politechnice Śląskiej należą

 • organizacja konkursów na najlepszą pracę dyplomową z elektryki ogłaszanych corocznie przez Zarząd Oddziału,
 • współorganizacja z Oddziałem Zagłębia Węglowego konkursu dla młodzieży szkół średnich pod nazwą Z elektryką przez świat,
 • organizacja odczytów i seminariów popularyzujących nowoczesne techniki i technologie w elektryce,
 • inicjowanie i pomoc w organizacji wycieczek dla studentów do zakładów przemysłowych i obiektów elektroenergetycznych,
 • popularyzacja imprez naukowo-technicznych organizowanych przez różne jednostki SEP,
 • udział w organizacji kursów przygotowawczych do egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji i pomiarów, organizowanych przez Komisję Szkoleniową Oddziału,
 • organizacja kursów i egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia SEP dla pracowników i studentów,
 • pomoc w zakresie zatrudniania absolwentów,
 • współpraca z Zarządem Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej,
 • współpraca z Zarządem Oddziału Gliwickiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.

Zasłużeni Seniorzy SEP z naszego Koła

dr hab. inż. Kazimierz Gierlotka, prof. PŚ

prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka

prof. dr hab. inż. Jan Popczyk

dr inż. Antoni Przygrodzki

dr inż. Marian Sauczek

mgr inż. Karol Wolski

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie