A A+ A++

Koło nr 10 przy Politechnice Śląskiej

SEP koło nr 10

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Koło nr 10 przy Politechnice Śląskiej

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest społeczną organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym. Stanowi dobrowolne zrzeszenie inżynierów elektryków z różnych dyscyplin i specjalności.

 

 

Zarząd Koła SEP nr 10 przy Politechnice Śląskiej

 

dr inż. Tomasz Rusek

    Prezes

    Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów, Wydział Elektryczny

    tel. +48 32 237 2443

 

dr inż. Beata Krupanek

    Sekretarz

    Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki, Wydział Elektryczny

    tel. +48 32 237 1914

 

mgr inż. Paweł Kubek

    Skarbnik

    Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów, Wydział Elektryczny

    tel. +48 32 237 1252

 

dr inż. Adam Heyduk

    Członek Zarządu

    Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa, Wydział Górnictwa i Geologii

    tel. +48 32 237 1250

 

dr inż. Jan Kapinos

    Członek Zarządu

    Instytut Elektrotechniki i Informatyki, Wydział Elektryczny,

    tel. +48 32 237 1004

 

dr inż. Bogusław Kasperczyk

    Członek zarządu

    Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki, Wydział Elektryczny

    tel. +48 32 237 1499

 

dr inż. Jan Machniewski

    Członek Zarządu

    Instytut Elektroniki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

    tel. +48 32 237 2015

 

dr inż. Piotr Zientek

    Członek Zarządu

    Instytut Elektrotechniki i Informatyki, Wydział Elektryczny

    tel. +48 32 237 2652

 

Komisja Rewizyjna

 

dr inż. Jerzy Ihnatowicz

    Przewodniczący

    Instytut Elektroniki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

    tel. +48 32 237 1073

 

dr inż. Jarosław Joostberens

    Członek Komisji

    Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa, Wydział Górnictwa i Geologii

    tel. +48 32 237 1022

 

dr inż. Roman Miksiewicz

    Członek Komisji

    Instytut Elektrotechniki i Informatyki, Wydział Elektryczny

    tel. +48 32 237 2844

 

Historia

 

Koło SEP przy Politechnice Śląskiej powstało w 1950 roku. Jego założycielem i pierwszym przewodniczącym był profesor Lucjan Nehrebecki (1900-1991), doktor honoris causa Politechniki Śląskiej, nestor Polskiej Elektroenergetyki. Początkowo Koło należało do Oddziału Katowickiego SEP, a następnie po utworzeniu w 1953 roku Oddziału Gliwickiego, było jednym z czterech pierwszych kół tego Oddziału.

 

Kolejni Przewodniczący (Prezesi) Koła

 

prof. Lucjan Nehrebecki

    1950-1954

z-ca prof. Henryk Tołłoczko

    1954-1957

prof. Zbigniew Jasicki

    1957-1965

prof. Antoni Plamitzer

    1965-1966

doc. dr inż. Wiesław Gabryś

    1966-1970

prof. dr hab. inż. Ryszard Hagel

    1970-1972

mgr inż. Karol Wolski

    1972-1978

mgr inż. Jerzy Gembalski

    1978-1980

dr inż. Antoni Przygrodzki

    1980-1983

dr inż. Marian Mikrut

    1983-1994

dr inż. Marian Sauczek

    1994-2002

dr inż. Roman Miksiewicz

    2002-2005

dr inż. Jan Kapinos

    2005-2010

dr inż. Józef Kwiczala

    2010-2012

dr inż. Tomasz Rusek

    2012-2014

 

Stan aktualny Koła

 

Aktualnie nasze Koło liczy 105 członków, przede wszystkim pracowników trzech wydziałów naszej Uczelni: Wydziału Elektrycznego, Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Wydziału Górnictwa i Geologii.

 

Zgodnie ze Statutem Statutem, Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) jest organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym, stanowiącą dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności oraz osób, których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą elektryką, a także osób prawnych zainteresowanych działalnością SEP.

 

Cele SEP

 

 • stymulowanie oraz propagowanie rozwoju i wykorzystania elektryki,
 • inicjowanie i popieranie twórczości naukowej i technicznej we wszystkich specjalnościach elektryki i dziedzinach pokrewnych,
 • doskonalenie kwalifikacji zawodowych, kultury technicznej i etyki zawodowej,
 • integrowanie środowiska i tworzenie więzów koleżeńskich,
 • ochrona zawodu i interesów członków SEP.

 

Podstawową jednostką organizacyjną SEP jest Koło, które może mieć charakter zakładowy lub terenowy.

 

Jednostki naukowo-techniczne SEP

 

 • Działalność naukowo-techniczna jest prowadzona w sekcjach, komitetach, agendach, wydawnictwach i innych powołanych w tym celu jednostkach specjalistycznych.
 • Ogólnostowarzyszeniowe sekcje, komitety, agendy, rady koordynacyjne i inne jednostki specjalistyczne powołuje i rozwiązuje zarząd główny, natomiast sekcje, ośrodki rzeczoznawstwa i inne jednostki specjalistyczne w oddziałach powołują i rozwiązują zarządy oddziałów.
 • W celu koordynowania działalności naukowo-technicznej sekcje i komitety mogą łączyć się w zespoły określone przez zarząd główny.
 • Sekcje i komitety powołane przez ZG pełnią funkcję wiodącą w swojej dziedzinie i współpracują na zasadzie partnerstwa z sekcjami i odpowiednimi jednostkami specjalistycznymi w oddziałach oraz innymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi i zainteresowanymi instytucjami.
 • Sekcje, komitety, agendy i inne jednostki specjalistyczne działają na podstawie opracowanych przez nie regulaminów zatwierdzanych odpowiednio przez ZG lub ZO.

 

Do tradycyjnych form działalności SEP w Politechnice Śląskiej należą

 

 • organizacja konkursów na najlepszą pracę dyplomową z elektryki ogłaszanych corocznie przez Zarząd Oddziału,
 • współorganizacja z Oddziałem Zagłębia Węglowego konkursu dla młodzieży szkół średnich pod nazwą Z elektryką przez świat,
 • organizacja odczytów i seminariów popularyzujących nowoczesne techniki i technologie w elektryce,
 • inicjowanie i pomoc w organizacji wycieczek dla studentów do zakładów przemysłowych i obiektów elektroenergetycznych,
 • popularyzacja imprez naukowo-technicznych organizowanych przez różne jednostki SEP,
 • udział w organizacji kursów przygotowawczych do egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji i pomiarów, organizowanych przez Komisję Szkoleniową Oddziału,
 • organizacja kursów i egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia SEP dla pracowników i studentów,
 • pomoc w zakresie zatrudniania absolwentów,
 • współpraca z Zarządem Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej,
 • współpraca z Zarządem Oddziału Gliwickiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.

 

Medale przyznane członkom naszego koła przez Zarząd Główny SEP

 

doc. dr inż. Zofia Cichowska

Medal im. prof. Stanisława Fryzego

prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka

Medal im. prof. Stanisława Fryzego

prof. dr hab. inż. Władysław Paszek

Medal im. prof. Stanisława Fryzego

prof. dr hab. inż. Wilibald Winkler

Medal im. prof. Stanisława Fryzego

prof. dr inż. Tadeusz Zagajewski

Medal im. prof. Stanisława Fryzego

dr inż. Marian Mikrut

Medal im. prof. Janusza Groszkowskiego

dr inż. Marian Sauczek

Medal im. prof. Janusza Groszkowskiego

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie