A A+ A++

Działalność naukowo-badawcza – Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki

Badania naukowe realizowane przez Katedrę Metrologii, Elektroniki i Automatyki zaliczane są do kierunku elektrotechnika oraz elektronika i telekomunikacja. Obszar tych badań obejmuje: miernictwo elektryczne, elektroniczne i przemysłowe, systemy pomiarowo-sterujące, miernictwo materiałowe, miernictwo precyzyjne, automatyzację narzędzi pomiarowych, nowe technologie przetworników pomiarowych i elementów elektronicznych do zastosowań pomiarowych.

W zakresie miernictwa elektrycznego, elektronicznego i przemysłowego prowadzone są prace badawcze obejmujące konstrukcję i technologię wykonywania pomiarowych przetworników wielkości elektrycznych dla takich wielkości, jak parametry pola elektrycznego, napięcia, impedancji, pojemności, transferów AC/DC oraz wielkości nieelektrycznych, takich jak: siła, ciśnienie, wilgotność, przemieszczenie, grubość powłok oraz stężenie mieszanek palnych. Ponadto w Instytucie prowadzi się prace z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej, w tym pomiary emisji przewodzonej w liniach zasilających urządzenia elektryczne i elektroniczne małej mocy.

W zakresie systemów pomiarowo-sterujących wykonywane są badania dotyczące budowy modeli opisujących proces pomiaru w systemie, analizy błędów (takich jak błędy przetwarzania analogowo/cyfrowego oraz błędy spowodowane opóźnieniami w transmisji danych), modeli propagacji błędów oraz niepewności w systemie ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów przetwarzania danych pomiarowych. Badane są także metrologiczne właściwości sieci neuronowych w zastosowaniach do realizacji odtwarzania w systemach.

W zakresie miernictwa materiałowego wykonywane są badania wybranych właściwości materiałów elektrotechnicznych, w szczególności nowych technologii materiałów magnetycznych. Opracowywane są nowe konstrukcje przetworników pomiarowych z wykorzystaniem tych materiałów.

 Miernictwo precyzyjne obejmuje zagadnienia konstruowania i badania narzędzi pomiarowych o najwyższych dokładnościach. Opracowywane są nowe rozwiązania wzorców napięcia przemiennego, komparatorów wzorcowych termicznych przetworników wartości skutecznej, źródeł wzorcowego napięcia przemiennego z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań elektronicznych, w tym mikroprocesorów. Prowadzone są badania wzorców wielkości elektrycznych i metod porównawczych oraz zagadnienia konstruowania systemów pomiarowych o najwyższej dokładności.

W zakresie automatyzacji narzędzi pomiarowych prowadzone prace obejmują projektowanie i wykonywanie zautomatyzowanych narzędzi i systemów pomiarowych. W tym obszarze w szczególności rozwijane są badania związane z zastosowaniem mikroprocesorów do sterowania procesem pomiaru, podwyższania dokładności pomiaru oraz prace dotyczące opracowywania nowych technologii układów elektronicznych do zastosowań pomiarowych w tym badania metodą Monte Carlo źródeł błędów różnego rodzaju przetworników A/C, badania opóźnień transmisji danych w bezprzewodowych systemach pomiarowych i zastosowania sztucznej sieci neuronowej jako elementu realizującego odtwarzanie sygnału wejściowego nieliniowego czujnika pomiarowego o dynamice 2-go rzędu.

W obszarze elektroniki prowadzone są badania w zakresie teoretycznego i praktycznego modelowania nowoczesnych wzmacniaczy elektronicznych ze szczególnym naciskiem na wzmacniacze wielozaciskowe oraz różnorodnych układów z ich zastosowaniem. Realizowane są także badania związane z konstrukcją i modelowaniem komputerowym wielowejściowych tranzystorów polowych z bramką swobodną oraz ich zastosowaniem do budowy elektronicznych układów wzmacniających nieliniowych, wielowejściowych i o sterowanych parametrach. Przeprowadzono także badania związane z opracowywaniem wariantów układowych oscylatorów przebiegów sinusoidalnych o równaniu charakterystycznym trzeciego rzędu i wyższych wraz z określeniem możliwych aplikacji metrologicznych.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie