A A+ A++

Proces dyplomowania

INFORMACJE DLA STUDENTÓW PRZED EGZAMINEM DYPLOMOWYM

UWAGA! Procedura i opłaty są różne w zależności od roku podjęcia studiów.

 

Informacje dotyczące kompletów dokumentów uzyskanych po obronie (dyplom oraz suplement) – dla studentów rozpoczynających lub wznawiających studia w roku akademickim 2019/2020.

 1. Komplet A – oryginał, dwa odpisy w języku polskim, odpis przeznaczony do akt – bezpłatnie.
 2. Komplet B – oryginał, jeden odpis w języku polskim, jeden odpis w języku angielskim, odpis przeznaczony do akt – bezpłatnie – załącznik 1.4 oraz 1.5 należy złożyć do dnia ukończenia studiów.
 3. Komplet A + dodatkowy odpis dyplomu (płatny 20 zł) lub suplementu (płatny 20zł)
  w języku angielskim – załącznik 1.6 i 1.7
 
 

Informacje dotyczące kompletów dokumentów uzyskanych po obronie (dyplom oraz suplement) – dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019

 1. Komplet A – oryginał, dwa odpisy w języku polskim, odpis przeznaczony do akt – płatny 60 zł
 2. Komplet A (płatny 60 zł) + dodatkowy odpis dyplomu i suplementu (płatny 40zł) w języku angielskim – załącznik 1.6 i 1.7

 

Druki do pobrania w wersji polskiej:

 

Druki do pobrania w wersji angielskiej:

 

Przed egzaminem dyplomowym student składa w Biurze Obsługi Studentów:

 • wypisane dokumenty (dostępne również w BOS):
  1) oświadczenie o samodzielnie wykonanej pracy,
  2) oświadczenie o udostępnieniu pracy dyplomowej,
  3) dodatkowe informacje do suplementu.
  UWAGA – za stroną tytułową w wersji drukowanej, proszę wpiąć trwale oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy;
 • jeden egzemplarz projektu inżynierskiego / pracy dyplomowej w wersji papierowej (dwustronnie wydrukowany, w miękkiej okładce) z sygnaturą nadaną przez APD;
  płyta CD (w kopercie – przykleić do wewnętrznej strony tylnej okładki) z 3 nagranymi plikami w formacie pdf – pracą dyplomową, słowami kluczowymi i streszczeniem; płyta opisana jak na pierwszej stronie pracy dyplomowej.

Dokumenty do egzaminu dyplomowego składa się w Biurze Obsługi Studentów na minimum 7 dni roboczych przed obroną.

Na końcu pracy dyplomowej należy obowiązkowo umieścić na oddzielnej stronie tytuł, streszczenie (50-100 wyrazów) i słowa kluczowe (3 hasła) w języku polskim i angielskim w formie:

Tytuł:
Streszczenie:
Słowa kluczowe:

Title:
Abstract:
Keywords:

Tekst należy sformatować podobnie jak tekst podstawowy pracy (czcionka Times New Roman 12 pkt. i odstęp między wierszami 1,5 wiersza).

Dodatkowe informacje dotyczące systemu USOS i aplikacji APD

 1. Procedura dyplomowania w USOS (plik PDF)
 2. Diploma thesis in APD application – version for author of the Diploma thesis (english) (PDF file)
 3. Instrukcje dla autora pracy w aplikacji APD (plik PDF)

ODBIÓR DYPLOMU

Odbiór dyplomów dla absolwentów, którzy ukończyli studia po 15 kwietnia 2021 r. odbywa się osobiście – po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym: 32 237 17 58 lub 237 17 79 lub mailowym.

Adres: Sekcja ds. Dyplomowania Centrum Obsługi Studiów, Rektorat – piętro I, pokój 291, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice (wejście przez Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej)

Dokumenty wymagane przy odbiorze dyplomu:

 • wypełnione potwierdzenie odbioru,
 • dowód osobisty.

Osobie innej niż absolwent uczelnia może wydać komplet dokumentów (dyplom wraz z suplementem) na podstawie pełnomocnictwa udzielonego jej przez notariusza.

W wyjątkowych przypadkach, na wyraźny wniosek absolwenta, istnieje możliwość wysłania dyplomu ukończenia studiów za pośrednictwem usług pocztowych. Cena jednej przesyłki na terytorium Polski (paczka ekonomiczna z potwierdzeniem odbioru) to 15,60 zł. Cena przesyłki za granicę jest ustalana indywidualnie według kalkulatora Poczty Polskiej.

Opłatę za wysłanie dyplomu należy wpłacić na konto Politechniki Śląskiej:
60 1050 1230 1000 0002 0211 3056
tytuł wpłaty: “koszt wysyłki dyplomu – imię i nazwisko“.

Potwierdzenie przelewu oraz wniosek należy przesłać drogą elektroniczną.

 

Dane kontaktowe:

telefon: 32 237 17 58 lub 32 237 17 79,
e-mail: RD1-dyplomy@polsl.pl

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie