A A+ A++

Proces dyplomowania

INFORMACJE DLA STUDENTÓW PRZED EGZAMINEM DYPLOMOWYM

UWAGA! Procedura i opłaty są różne w zależności od roku podjęcia studiów.

Informacje dotyczące kompletów dokumentów uzyskanych po obronie (dyplom oraz suplement) – dla studentów rozpoczynających lub wznawiających studia w roku akademickim 2019/2020.

 1. Komplet A – oryginał, dwa odpisy w języku polskim, odpis przeznaczony do akt – bezpłatnie.
 2. Komplet B – oryginał, jeden odpis w języku polskim, jeden odpis w języku angielskim, odpis przeznaczony do akt – bezpłatnie – załącznik 1.4 oraz 1.5 należy złożyć do dnia ukończenia studiów.
 3. Komplet A + dodatkowy odpis dyplomu (płatny 20 zł) lub suplementu (płatny 20zł)
  w języku angielskim – załącznik 1.6 i 1.7

Informacje dotyczące kompletów dokumentów uzyskanych po obronie (dyplom oraz suplement) – dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019

 1. Komplet A – oryginał, dwa odpisy w języku polskim, odpis przeznaczony do akt – płatny 60 zł
 2. Komplet A (płatny 60 zł) + dodatkowy odpis dyplomu i suplementu (płatny 40zł)
  w języku angielskim – załącznik 1.6 i 1.7

Druki do pobrania w wersji polskiej:

Załącznik nr 1.1 – Potwierdzenie odbioru dyplomu
Załącznik nr 1.4 – Odpis dyplomu w języku obcym
Załącznik nr 1.5 – Odpis suplementu w języku obcym
Załącznik nr 1.6 – Dodatkowy odpis dyplomu w języku polskim lub obcym
Załącznik nr 1.7 – Dodatkowy odpis suplementu w języku polskim lub obcym

Druki do pobrania w wersji angielskiej:

Załącznik nr 1.1a – Acknowledgement receipt
Załącznik nr 1.4a – Request for a copy of graduation diploma in foreign language
Załącznik nr 1.5a – Request for a copy of graduation diploma supplement in foreign language
Załącznik nr 1.6a – Request for an additional copy of graduation diploma in foreign language
Załącznik nr 1.7a – Request for an additional copy of graduation diploma supplement in foreign language

Od 1.10.2021 r. nie są przyjmowane w Biurze Obsługi Studentów wersje papierowe prac dyplomowych. Procedura dyplomowania odbywa się wyłącznie w systemie APD.

Przed egzaminem dyplomowym student składa w Biurze Obsługi Studentów:

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student powinien złożyć we właściwym Biurze Obsługi Studentów zaświadczenie potwierdzające:

 • zwrot wszystkich wypożyczonych materiałów z Biblioteki Politechniki Śląskiej i jej filii,
 • zwrot wszystkich wypożyczonych materiałów z bibliotek specjalistycznych,
 • uregulowanie zobowiązań za niezwrócone w terminie, wypożyczone materiały z Biblioteki Politechniki Śląskiej i jej filii oraz z bibliotek specjalistycznych.

Zaświadczenie, jest wydawane przez Bibliotekę na pisemny wniosek studenta złożony osobiście lub na adres mailowy Wypożyczalni: bg.wypozycz@polsl.pl.

Dokumenty do egzaminu dyplomowego składa się w Biurze Obsługi Studentów na minimum 7 dni roboczych przed terminem egzaminu.

Na końcu pracy dyplomowej należy obowiązkowo umieścić na oddzielnej stronie tytuł, streszczenie (50-100 wyrazów) i słowa kluczowe (3 hasła) w języku polskim i angielskim w formie:

Tytuł:
Streszczenie:
Słowa kluczowe:

Title:
Abstract:
Keywords:

Tekst należy sformatować podobnie jak tekst podstawowy pracy (czcionka Times New Roman 12 pkt. i odstęp między wierszami 1,5 wiersza).

Dodatkowe informacje dotyczące systemu USOS i aplikacji APD

 1. Procedura dyplomowania w USOS (plik PDF)
 2. Diploma thesis in APD application – version for author of the Diploma thesis (english) (PDF file)
 3. Instrukcje dla autora pracy w aplikacji APD (plik PDF)

ODBIÓR DYPLOMU

Odbiór dyplomów dla absolwentów, którzy ukończyli studia po 15 kwietnia 2021 r. odbywa się osobiście – po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym: 32 237 17 58 lub 237 17 79 lub mailowym.

Adres: Sekcja ds. Dyplomowania Centrum Obsługi Studiów, Rektorat – piętro I, pokój 291, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice (wejście przez Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej)

Dokumenty wymagane przy odbiorze dyplomu:

 • wypełnione potwierdzenie odbioru,
 • dowód osobisty.

Osobie innej niż absolwent uczelnia może wydać komplet dokumentów (dyplom wraz z suplementem) na podstawie pełnomocnictwa udzielonego jej przez notariusza.

W wyjątkowych przypadkach, na wyraźny wniosek absolwenta, istnieje możliwość wysłania dyplomu ukończenia studiów za pośrednictwem usług pocztowych. Cena jednej przesyłki na terytorium Polski (paczka ekonomiczna z potwierdzeniem odbioru) to 15,60 zł. Cena przesyłki za granicę jest ustalana indywidualnie według kalkulatora Poczty Polskiej.

Opłatę  za wysłanie dyplomu należy wpłacić na konto Politechniki Śląskiej:
60 1050 1230 1000 0002 0211 3056
tytuł wpłaty: “koszt wysyłki dyplomu – imię i nazwisko“.

Potwierdzenie przelewu oraz wniosek należy przesłać drogą elektroniczną.


Zarządzenie Rektora PŚ (nr 55/2021) ws. sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu
Zarządzenie zmieniające (nr 92/2021)

Dane kontaktowe:

telefon: 32 237 17 58 lub 32 237 17 79,
e-mail: RD1-dyplomy@polsl.pl

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie