A A+ A++

Stowarzyszenie Wychowanków

Stowarzyszenie Wychowanków

Oddział Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej – działający początkowo pod nazwą Koła Elektryków – powstał w 1958 r. Koło zaistniało z inicjatywy absolwentów Wydziału Elektrycznego z lat pięćdziesiątych, pragnących utrzymać kontakty koleżeńskie oraz łączność z naszą Alma Mater i jej władzami. W 1963 roku Koło Elektryków weszło w skład Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej.

Pierwszym prezesem, wówczas jeszcze koła, był mgr inż. Józef Tomaszewski, drugim prezesem, przez wiele lat (1972-2008) był mgr inż. Tadeusz Lipiński. Od XV-go Zjazdu Wychowanków funkcję Prezesa pełni mgr inż. Krzysztof Kolonko.

Zarząd Oddziału wybierany jest przez Walne Zebranie, aktualnie składa się z 12 osób. Walne Zebranie wybiera również trzyosobową Komisję Rewizyjną.

 

Jedną ze stałych form pracy Oddziału jest organizowanie (co cztery lata, w latach letnich olimpiad) Zjazdów Koleżeńskich, połączonych z Walnym Zebraniem członków Oddziału. Pierwszy taki Zjazd odbył się w roku 1958, a ostatni 22 września 2012 roku. Spotykając się na zjazdach odnawiamy stare i nawiązujemy nowe, bardzo cenne w dzisiejszych czasach kontakty zawodowe i towarzyskie.

W okresie działania Oddziału organizowane były również zjazdy absolwentów poszczególnych roczników i byłych mieszkańców domów studenckich oraz wycieczki turystyczne (m.in. na Sycylię i w Alpy). Od kilku lat Zarząd współfinansuje „Konkursy na najlepszą pracę dyplomową z elektryki”.

Liczba członków Oddziału Elektryków jest wielokrotnie mniejsza od liczby absolwentów Wydziału. Zachęcamy zatem do zapisywania się do Stowarzyszenia podczas Zjazdów oraz przez Internet po wypełnieniu i przesłaniu deklaracji . Zapis internetowy pozwoli na przesłanie Państwu informacji o najbliższym Zjeździe.

Roczna składka członkowska wynosi 10 zł. Wpłaty można dokonać na konto:

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej
Oddział Elektryków
44-100 Gliwice, ul. Bolesława Krzywoustego 2
PKO O/Gliwice nr 70 1020 2401 0000 0502 0183 7012
z dopiskiem: Składka za rok .........

Adres Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej
Oddział Elektryków
ul. Bolesława Krzywoustego 2
44-100 Gliwice

Osoba do kontaktu:

Alina Hordyniak
tel. +48 516 186 414
e-mail: a.hordyniak@gmail.com

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie