A A+ A++

Rada Dziekańska

Gremium opiniodawczym i doradczym dziekana jest rada dziekańska złożona z: dziekana, prodziekanów, kierowników jednostek wewnętrznych, kierownika administracyjnego wydziału, przedstawiciela samorządu studenckiego i doktorantów. Do 25% składu rady mogą stanowić przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego. W posiedzeniach rady dziekańskiej biorą udział przedstawiciele związków zawodowych a także mogą uczestniczyć inne osoby zapraszane przez dziekana.

Skład Rady Dziekańskiej:

prof. dr hab. inż. Marian Kampik – przewodniczący Rady
Dziekan Wydziału Elektrycznego;
Kierownik Katedry Metrologii, Elektroniki i Automatyki

dr inż. Marcin Szczygieł
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju

dr inż. Rafał Setlak
Prodziekan ds. Kształcenia

dr hab. inż. Erwin Maciak, prof. PŚ
Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji
Kierownik Katedry Optoelektroniki

dr hab. inż. Henryk Kocot, prof. PŚ
Kierownik Katedry Elektroenergetyki i Sterowania Układów

prof. dr hab. inż. Stefan Paszek
Kierownik Katedry Elektrotechniki i Informatyki

dr hab. inż. Zbigniew Kaczmarczyk, prof. PŚ
Kierownik Katedry Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki

dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. PŚ
Kierownik Katedry Mechatroniki;
Prorektor ds. Infrastruktury i Promocji

Pan Artur Pollak
Prezes APA Group Gliwice

Pan Tomasz Rodziewicz
Kierownik Biura Innowacji i Nowych Technologii Tauron Dystrybucja S.A.

Pani Weronika Włodarczyk
Przedstawicielka studentów

Pan Łukasz Kohlbrenner
Przedstawiciel doktorantów

Pani Grażyna Pacuła – Agyapong
Kierownik Administracji Wydziału Elektrycznego

Zapraszani na posiedzenia Rady Dziekańskiej:

dr hab. inż. Jerzy Roj, Prof. PŚ
Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego,

dr inż. Kazimierz Gut
Przedstawiciel związku NSZZ Solidarność,

Pan Andrzej Kowalik
Pełnomocnik Dziekana ds. Organizacji, Rzecznik Wydziału,

Pani Iwona Maszniew
Specjalista finansowy, Pełnomocnik ds. Kontrolingu,

Pani Agnieszka Maj-Malitowska
Kierownik Biura Dziekana,

Pani Katarzyna Zalewska
Starszy Referent Administracyjny, Biuro Dziekana,

Pan Wiesław Merten
Informatyk Wydziałowy,

Pan Mariusz Senderowski
Kierownik Obiektów Dydaktycznych.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie