A A+ A++

Rada Dziekańska

Gremium opiniodawczym i doradczym dziekana jest rada dziekańska złożona z: dziekana, prodziekanów, kierowników jednostek wewnętrznych, kierownika administracyjnego wydziału, przedstawiciela samorządu studenckiego i doktorantów. Do 25% składu rady mogą stanowić przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego. W posiedzeniach rady dziekańskiej biorą udział przedstawiciele związków zawodowych a także mogą uczestniczyć inne osoby zapraszane przez dziekana.

Skład Rady Dziekańskiej:

prof. dr hab. inż. Marian Kampik – przewodniczący Rady
Dziekan Wydziału Elektrycznego;
Kierownik Katedry Metrologii, Elektroniki i Automatyki

dr inż. Marcin Szczygieł
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju

dr inż. Rafał Setlak
Prodziekan ds. Kształcenia

dr hab. inż. Erwin Maciak, prof. PŚ
Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji

prof. dr hab. inż. Paweł Sowa
Kierownik Katedry Elektroenergetyki i Sterowania Układów

prof. dr hab. inż. Stefan Paszek
Kierownik Katedry Elektrotechniki i Informatyki

prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny
Kierownik Katedry Optoelektroniki

dr hab. inż. Zbigniew Kaczmarczyk, prof. PŚ
Kierownik Katedry Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki

dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. PŚ
Kierownik Katedry Mechatroniki;
Prorektor ds. Infrastruktury i Promocji

Z grona członków reprezentujących przemysł w Radzie zasiadają:

Pan Artur Pollak – Prezes APA Group Gliwice

Pan Tomasz Rodziewicz – Kierownik Biura Innowacji i Nowych Technologii Tauron Dystrybucja S.A.

Pan Damian Le Thanh
Przedstawiciel studentów

Pan Łukasz Kohlbrenner
Przedstawiciel doktorantów

Pani Grażyna Pacuła – Agyapong
Kierownik Administracji Wydziału Elektrycznego

Zapraszani na posiedzenia Rady Dziekańskiej:

dr hab. inż. Maksymilian Przygrodzki, prof. PŚ – przedstawiciel związku ZNP,
dr inż. Kazimierz Gut – przedstawiciel związku NSZZ Solidarność,
Pan Andrzej Kowalik – Pełnomocnik Dziekana ds. Organizacji, Rzecznik Wydziału,
Pani Iwona Maszniew – Specjalista finansowy, Pełnomocnik ds. Kontrolingu,
Pani Agnieszka Maj-Malitowska – Kierownik Biura Dziekana,
Pani Katarzyna Zalewska – Starszy Referent Administracyjny, Biuro Dziekana,
Pan Wiesław Merten – informatyk Wydziałowy,
Pan Mariusz Senderowski – Kierownik Obiektów Dydaktycznych.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie