A A+ A++

Studenckie Koła Naukowe

Swoje zainteresowania naukowe studenci Wydziału Elektrycznego mogą rozwijać w ramach działalności Studenckich Kół Naukowych. Podstawowym celem działalności koła jest integracja studentów i kadry naukowo-dydaktycznej oraz wzajemna wymiana doświadczeń, pogłębianie wiedzy w zakresie działalności Koła,  organizowanie i udział w seminariach, spotkaniach, prelekcjach i wycieczkach o charakterze naukowym, ułatwienie startu zawodowego członkom Koła. Studentów zainteresowanych przystąpieniem do jednego bądź więcej kół naukowych prosimy o kontakt mailowy z opiekunem (imie.nazwisko@polsl.pl).

Studenckie Koła Naukowe działające na Wydziale Elektrycznym oraz ich opiekunowie:

Studenckie Koło Naukowe DIPOL
Opiekun: dr inż. Anna Piwowar (RE3)

Studenckie Koło Naukowe Elektrotechników im. Stanisława Fryzego
Opiekun: dr hab. inż. Dariusz Grabowski, prof. Pol. Śl. (RE3)

Studenckie Koło Naukowe Elektroników Praktyków
Opiekun: dr inż. Damian Gonscz (RE2)

Studenckie Koło Naukowe Energetyki Prosumenckiej
Opiekun: dr inż. Marcin Fice (RE3)

Studenckie Koło Naukowe Energetyków
Opiekun: dr inż. Michał Szewczyk (RE1)

Studenckie Koło Naukowe Energoelektroników
Opiekun: dr hab. inż. Mariusz Stępień (RE5)

Studenckie Koło Naukowe Fantom
Opiekun: dr inż. Paweł Kielan (RE6)

Studenckie Koło Naukowe FOTON
Opiekun: dr inż. Marcin Procek (RE4)

Studenckie Koło Naukowe Innowacyjne Technologie Systemów Elektroenergetycznych
Opiekunowie: dr inż. Piotr Rzepka, dr inż. Mateusz Szablicki (RE1)

Studenckie Koło Naukowe Mechatroników
Opiekun: dr inż. Marek Kciuk (RE6)

Studenckie Koło Naukowe Metron
Opiekun: dr inż. Adam Pilśniak (RE2)

Studenckie Koło Naukowe Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Opiekun: dr inż. Piotr Zientek (RE3)

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie