A A+ A++

Studenckie Koła Naukowe

Studenckie Koła Naukowe

Swoje zainteresowania naukowe studenci Wydziału Elektrycznego mogą rozwijać w ramach działalności Studenckich Kół Naukowych. Podstawowym celem działalności koła jest integracja studentów i kadry naukowo-dydaktycznej oraz wzajemna wymiana doświadczeń, pogłębianie wiedzy w zakresie działalności Koła,  organizowanie i udział w seminariach, spotkaniach, prelekcjach i wycieczkach o charakterze naukowym, ułatwienie startu zawodowego członkom Koła.

Studenckie Koła Naukowe działające na Wydziale Elektrycznym oraz ich opiekunowie

 

 

Studenckie Koło Naukowe Innowacyjne Technologie Systemów Elektroenergetyki

 

        Opiekun: dr inż. Piotr Rzepka, dr inż. Mateusz Szablicki, RE1

 

Studenckie Koło Naukowe Energetyków

 

        Opiekun: dr inż. Michał Szewczyk, RE1

 

Studenckie Koło Naukowe Elektroników Praktyków

 

        Opiekun: dr inż. Damian Gonscz, RE2

 

Studenckie Koło Naukowe Elektrotechników im. Prof. Stanisława Fryzego

 

        Opiekun: dr hab. inż. Dariusz Grabowski, prof. PŚ, RE3

 

Studenckie Koło Naukowe Stowarzyszenia Elektryków Polskich

 

        Opiekun: dr inż. Piotr Zientek, RE3

 

Studenckie Koło Naukowe Energetyki Prosumenckiej

 

        Opiekun: dr inż. Marcin Fice, RE3

 

Studenckie Koło Naukowe FOTON

 

        Opiekun: dr inż. Erwin Maciak, prof. PŚ, RE4

 

Studenckie Koło Naukowe Energoelektroników

 

        Opiekun: dr hab. inż. Mariusz Stępień, prof. PŚ, RE5

 

Studenckie Koło Naukowe Sterowania Robotów Mobilnych

 

        Opiekun: dr inż. Maciej Sajkowski, RE5

 

Studenckie Koło Naukowe Mechatroników

 

        Opiekun: dr inż. Marek Kciuk, RE6

 

Studenckie Koło Naukowe Fantom

 

        Opiekun: dr inż. Paweł Kielan, RE6

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie