A A+ A++

Laboratoria Katedry Metrologii, Elektroniki i Automatyki

Laboratorium Wzorców AC-DC

W Laboratorium Wzorców AC-DC aktualnie mieści się stanowisko do komparacji termicznych wzorcowych przetworników napięcia przemiennego z najwyższą osiągalną dokładnością. Laboratorium jest wyposażone w elektromagnetycznie ekranowaną kabinę pomiarową o stabilizowanej temperaturze i wilgotności. Konstrukcja kabiny zapewnia tłumienność zaburzeń przewodzonych i promieniowanych większą od 60 dB w paśmie częstotliwości od 100 kHz do 6 GHz. Umożliwia to minimalizację wpływu zewnętrznych pól elektrycznych i magnetycznych na pomiary wykonywane w kabinie. Ponadto kabinę wyposażono w profesjonalny układ stabilizacji temperatury i wilgotności. Jego podstawowym zadaniem jest zapewnienie stałej temperatury i wilgotności w kabinie, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk pomiarowych. Wartość zadana temperatury, którą układ ma za zadanie stabilizować obejmuje zakres od 20 do 25 °C. Dobowe dryfty temperaturowe nie przekraczają 0,1 °C na wywiewie powietrza z kabiny i 0,15 °C nad stanowiskami pomiarowymi. Laboratorium wyposażono w infrastrukturę teleinformatyczną umożliwiającą monitorowanie przebiegu transferu oraz zdalne sterowanie systemem pomiarowym przez Internet. Automatyczna ciągła realizacja kalibracji, testowania i weryfikacji wyników oraz zdalne monitorowanie i sterowanie przebiegiem pomiarów zapewnia eliminację wpływu obecności operatora na wynik wzorcowania.

Laboratorium elektrycznych pomiarów dokładnych

Laboratorium przystosowane jest do wykonywania pomiarów składowych impedancji z małą niepewnością w szerokim zakresie częstotliwości (od 0 do 2 MHz). Najlepsza osiągalna dokładność pomiaru (zdolność pomiarowa CMC) wynosi od 2 do 500 μΩ/Ω w zależności od mierzonej składowej i częstotliwości pomiarowej. Oprócz impedancji w laboratorium wykonuje się pomiary prądów stałych i przemiennych do 1 A, a także napięć stałych i przemiennych do 1000 V w zakresie częstotliwości do 10 MHz. Względna niepewność pomiaru prądów i napięć sięga 10-6. W laboratorium wykonuje się także pomiary składowych ortogonalnych napięć, a także pomiary przesunięcia fazowego z rozdzielczością sięgającą pojedynczych mrad. Wyposażenie laboratorium umożliwia również pomiary współczynnika zniekształceń nieliniowych i szumów. Wyposażenie laboratorium stanowi m.in.:

  • komparator wzorców indukcyjności KWL-4, 
  • termostat powietrzny z zestawem wzorów impedancji Tinsley i Grenad, 
  • precyzyjny mostek RLC Agilent E4980A, 
  • woltomierz wektorowy Lock-in Amplifier Stanford Research System SR830, 
  • wysokiej klasy multimetry Agilent 3458A, 
  • wysokiej klasy generator dwukanałowy Tabor Electronics WW2572A, 
  • system Audio Precision SYS-2722.

Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej

Zestawione w laboratorium stanowiska umożliwiają m.in. realizację testów odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych na zaburzenia o charakterze: wyładowań elektrostatycznych ESD wg PN-EN 61000-4-2 (symulator NSG-435); szybkich elektrycznych stanów przejściowych BURST wg PN-EN 61000-4-4, udarów napięciowych SURGE wg PN-EN 61000-4-5, zmian parametrów zasilania PQT wg PN-EN 61000-4-11 (generator Modula 6150). Pozwala to też na badania odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieciowej wg PN-EN 61000-4-8. Aparatura umożliwia również pomiary poziomów emisji przewodzonej wg PN-EN 55011 i PN-EN 55022 w zakresie częstotliwości 150 kHz - 30 MHz (analizator Agilent E4411B), pomiary zaburzeń radioelektrycznych promieniowanych wg PN-EN 55011 i PN-EN 55022 w zakresie częstotliwości 0,1 - 3000 MHz (analizator Hameg HM5530), pomiary pól elektrycznych i magnetycznych na stanowiskach pracy wg PN-T-06580 w zakresie częstotliwości 1 kHz - 1 MHz (pole elektryczne) i 1 kHz - 100 kHz (pole magnetyczne). Ponadto możliwa jest analiza zaburzeń i badania odporności urządzeń pokładowych pojazdów samochodowych (rejestrator/generator AutoWave).

Laboratorium eksploatacji systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych

Zestawione stanowiska laboratoryjne umożliwiają praktyczną realizację wybranych procedur diagnostycznych i serwisowych, które wykorzystuje się w eksploatacji urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych, celem zapewnienia ich niezawodnej pracy.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie