A A+ A++

Pracownie specjalistyczne

Pracownia badań wytrzymałościowych

Pracownia optycznych systemów pomiarów przemieszczeń i odkształceń materiałów, elementów i konstrukcji budowlanych

Pracownia badań nieniszczących

Pracownia badań niszczących

Pracownia chemii materiałów budowlanych

Pracownia trwałości konstrukcji betonowych

Pracownia dynamiki budowli

Pracownia akustyki budowlanej

Pracownia badań starzeniowych

Pracownia reologii zawiesin i mieszanek

Pracownia technologii betonu

Pracownia pn. Zespół badań terenowych

Pracownia badań konstrukcji i materiałów

Pracownia geotechniczna

Pracownia drogowa

Pracownia geodezyjna (instrumentarium)

Pracownia fizyki cieplnej

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie