A A+ A++
Studia I stopnia

Studia I stopnia

Kierunek Budownictwo, Structural Engineering
Czas trwania 4 lata (8 semestrów)
Język wykładowy polski, angielski
Zajęcia w Gliwicach

Specjalności:

Budowlano-Architektoniczna

Budownictwo Drogowe

Inżynieria Procesów Budowlanych

Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie

Structural Engineering

Studia I stopnia mogą podjąć kandydaci, którzy pomyślnie przejdą postępowanie kwalifikacyjne (patrz dział Rekrutacja).

Studia I stopnia w trybie stacjonarnym, prowadzone w wymiarze 24 godzin tygodniowo. Od trzeciego semestru kształcenie odbywa się w ramach specjalności. Liczba punktów kredytowych: 240 ECTS (30 ECTS/semestr). W trakcie VII semestru studenci odbywają 13. tygodniową praktykę zawodową na zasadzie zatrudnienia w przemyśle. Studia kończą się wykonaniem projektu inżynierskiego i egzaminem dyplomowym.

Studia I stopnia w trybie niestacjonarnym, prowadzone są na zasadach częściowej odpłatności. Zajęcia odbywają się 2 dni w tygodniu, od soboty do niedzieli. Blok zajęć dydaktycznych odbywa się trzykrotnie w każdym miesiącu, w czwartym tygodniu przeprowadzane są konsultacje. Podział na specjalności na studiach I stopnia następuje po pierwszym roku studiów. Specjalności są uruchamiane w zależności od liczby kandydatów.

Umożliwiają uzyskanie zawodowego tytułu inżyniera.

Możliwości dalszego kształcenia:

Studia II stopnia

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie