A A+ A++
Wydziałowy SZJK - dokumenty

Wydziałowy SZJK - dokumenty

Dokumentacja Systemu pt. "Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia" została zatwierdzona na posiedzeniu Rady Wydziału.

Dokumentacja zawiera:

Księga jakości kształcenia Pobierz

Procedury

P-RB-1 Proces dyplomowania Pobierz
P-RB-2 Semestralna praktyka zawodowa Pobierz
P-RB-4 Zasady zaliczania semestru Pobierz
P-RB-7 Zasady udziału studentów w Erasmus Pobierz
P-RB-9 Wykonywanie podwójnego dyplomu w VIA Pobierz
P-RB-10 Wykonywanie podwójnego dyplomu w VIA SE Pobierz
P-RB-12 Ogólne zasady prowadzenia studiów Pobierz

Instrukcje

I1-P-RB-1 Prolongata terminu złożenia pracy dyplomowej Pobierz
I2-P-RB-1 Wznowienie studiów na semestrze dyplomowym Pobierz
I3-P-RB-4 Kierowanie na urlop Pobierz
I4-P-RB-4 Wydawanie karty specjalnej Pobierz
I1-P-RB-7 Rekrutacja na studia lub praktyki w ramach Erasmus Pobierz
I1-P-RB-12 Wybór specjalności - studia I stopnia Pobierz
I2-P-RB-12 Wybór przedmiotów obieralnych Pobierz
I3-P-RB-12 Wpisywanie ocen końcowych Pobierz
I4-P-RB-12 Przepisywanie ocen końcowych Pobierz
I9-P-RB-12 Zmiana formy studiów Pobierz
I10-P-RB-12 Wybór specjalności - studia II stopnia Pobierz

Załączniki

Z1-P-RB-2 Wzór podania o przyjęcie na praktykę zawodową Pobierz
Z2-P-RB-2 Ramowy program praktyki Pobierz
Z3-P-RB-2 Wzór listu intencyjnego Pobierz
Z4-P-RB-2 Opinia zakladu Pobierz
Z5-P-RB-2 Sprawozdanie zakładu Pobierz
Z6-P-RB-2 Ankieta zakładowego opiekuna praktyki Pobierz
Z6-P-RB-2 Sprawozdanie studenta Pobierz
Z8-P-RB-2 Ankieta studenta z praktyki Pobierz
Z1-P-RB-4 Zasady zaliczania sesji zimowej Pobierz
Z2-P-RB-4 Zasady zaliczania sesji letniej Pobierz
Z1-RB-PU6 Formularz zastępstw i odrabiania zajęć Pobierz
Z1-RB-PU11 Katalog ocen cząstkowych Pobierz

Egzemplarze dokumentacji w formie elektronicznej otrzymali przedstawiciele katedr w Wydziałowej Komisji ds. SZJK oraz wydziałowi audytorzy.
Dokumentacja wydziałowa jest prowadzona w systemie nadzorowanym. Jej kopiowanie i rozpowszechnianie wymaga zgody Dziekana Wydziału Budownictwa.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie