A A+ A++
Studia II stopnia

Studia II stopnia

Kierunek Budownictwo, Structural Engineering
Czas trwania 1,5 roku (3 semestry, stacjonarne), 2 lata (4 semestry, niestacjonarne)
Język wykładowy polski, angielski
Zajęcia w Gliwicach

Profile dyplomowania:

Drogi, Ulice i Autostrady

Drogi Kolejowe

Inżynieria Procesów Budowlanych

Budownictwo Miejskie i Przemysłowe (Civil and Industrial Structures)

Geotechnika (Geotechnic)

Mosty z technologią BIM (Bridges)

Studia II stopnia mogą podjąć kandydaci, którzy pomyślnie przejdą postępowanie kwalifikacyjne (wymagany jest tytuł zawodowy inżyniera budownictwa, więcej w dziale Rekrutacja).

Studia II stopnia w trybie stacjonarnym prowadzone w wymiarze 24 godzin tygodniowo. Liczba punktów kredytowych: 90 ECTS (30 ECTS/semestr). Studia można podjąć bezpośrednio po ukończeniu studiów I stopnia (inżynierskich) lub po rocznej przerwie. Od drugiego semestru kształcenie odbywa się w ramach specjalności i profili dyplomowania. Studia kończą się wykonaniem magisterskiej rozprawy dyplomowej i egzaminem dyplomowym.

Studia II stopnia w trybie niestacjonarnym prowadzone są na zasadach częściowej odpłatności. Zajęcia odbywają się 2 dni w tygodniu (sobota i niedziela). Blok zajęć dydaktycznych odbywa się trzykrotnie w każdym miesiącu, w czwartym tygodniu przeprowadzane są konsultacje. Od drugiego semestru kształcenie odbywa się w ramach specjalności i profili dyplomowania. Specjalności i profile dyplomowania są uruchamiane w zależności od liczby kandydatów. Studia kończą się wykonaniem magisterskiej rozprawy dyplomowej i egzaminem dyplomowym.

Umożliwiają uzyskanie zawodowego tytułu magistra inżyniera.

Możliwości dalszego kształcenia:

Studia III stopnia

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie