A A+ A++
Studia II stopnia

Studia II stopnia

Kierunek Budownictwo, Structural Engineering
Czas trwania 1,5 roku (3 semestry, stacjonarne), 2 lata (4 semestry, niestacjonarne)
Język wykładowy polski, angielski
Zajęcia w Gliwicach

Studia II stopnia (j. polski) w trybie stacjonarnym mogą podjąć wyłącznie kandydaci, którzy ukończyli na pierwszym stopniu kierunek budownictwo. Zajęcia w trybie stacjonarnym są prowadzone od poniedziałku do piątku przez 3 semestry. Liczba punktów kredytowych wynosi 90 ECTS (30 ECTS/semestr). Od drugiego semestru kształcenie odbywa się w ramach specjalności i profili dyplomowania:

 • KBI-BMiP - Budownictwo Miejskie i Przemysłowe,
 • KBI-G Geotechnika,
 • IPB - Inżynieria Procesów Budowlanych,
 • BD-DUA - Drogi, Ulice i Autostrady,
 • BD-DK - Drogi Kolejowe,
 • MTBIM - Mosty z Technolgią BIM.

Specjalności i profile dyplomowania są uruchamiane w zależności od liczby kandydatów. Studia kończą się wykonaniem magisterskiej rozprawy dyplomowej i egzaminem dyplomowym. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra inżyniera i może ubiegać się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń.

Studia II stopnia (j. angielski) mogą podjąć wyłącznie kandydaci, którzy ukończyli na pierwszym stopniu kierunek budownictwo lub Civil Engineering. Zajęcia w trybie stacjonarnym są prowadzone od poniedziałku do piątku przez 3 semestry. Liczba punktów kredytowych wynosi 90 ECTS (30 ECTS/semestr). Od drugiego semestru kształcenie odbywa się w ramach specjalności i profili dyplomowania:

 • SE-CIS - Civil and Industral Structures,
 • SE-G - Geotechnics,
 • SE-BR - Bridges.

Specjalności i profile dyplomowania są uruchamiane w zależności od liczby kandydatów. Studia kończą się wykonaniem magisterskiej rozprawy dyplomowej i egzaminem dyplomowym. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra inżyniera i może ubiegać się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń.

Studia II stopnia (j. polski) w trybie niestacjonarnym prowadzone są na zasadach częściowej odpłatności. Studiowanie mogą mogą rozpocząć wyłącznie kandydaci, którzy ukończyli na I stopniu kierunek budownictwo. Zajęcia odbywają się 2 dni w tygodniu (sobota i niedziela) i trwają 4 semestry. Liczba punktów kredytowych wynosi: 90 ECTS . Od drugiego semestru kształcenie odbywa się w ramach specjalności i profili dyplomowania:

 • KBI-BMiP - Budownictwo Miejskie i Przemysłowe,
 • KBI-G Geotechnika,
 • IPB - Inżynieria Procesów Budowlanych,
 • BD-DUA - Drogi, Ulice i Autostrady,
 • BD-DK - Drogi Kolejowe,
 • MTBIM - Mosty z Technolgią BIM.

Specjalności i profile dyplomowania są uruchamiane w zależności od liczby kandydatów. Studia kończą się wykonaniem magisterskiej rozprawy dyplomowej i egzaminem dyplomowym. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra inżyniera i może ubiegać się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń.

Schemat planu studiów stacjonarnych II stopnia

Schemat planu studiów stacjonarnych II stopnia

Schemat planu studiów niestacjonarnych II stopnia

Możliwości dalszego kształcenia:

Studia III stopnia

Profile dyplomowania

Drogi, Ulice i Autostrady

Drogi Kolejowe

Inżynieria Procesów Budowlanych

Budownictwo Miejskie i Przemysłowe (Civil and Industrial Structures)

Geotechnika (Geotechnic)

Mosty z technologią BIM (Bridges)

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie