Obecnie obowiązujący Regulamin studiów został przyjęty Uchwałą nr 59/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2019 roku. Regulamin określa organizację studiów na Politechnice Śląskiej oraz związane z nimi prawa i obowiązki studentów.

Regulamin studiów wszedł w życie z dniem 1 października 2019 roku.

Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania uczelni nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego Senat Politechniki Śląskiej uchwalił zmianę Regulaminu studiów. Przepisy §73a obowiązywały do 30 września 2020 roku.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Regulamin studiów