Marka-Slaskie

Politechnika Śląska w konkursie „Marka-Śląskie”

Politechnika Śląska wpływająca na rozwój regionu Górnego Śląska została uhonorowana w 2020 roku wyróżnieniem „Marka-Śląskie”. Nagrodę „SuperMarka-Śląskie” otrzymał JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.

O nagrodzie

Nagroda „Marka-Śląskie” jest symbolem jakości, solidności ludzi, firm oraz instytucji. Jest ważnym wyróżnieniem dla jednostek wpływających na zmiany w województwie śląskim. Stanowi podziękowanie za aktywne, przedsiębiorcze oraz odpowiedzialne społecznie postępowanie, które przyczynia się do tworzenia rozpoznawalnej marki Śląska. Wpływa to na większą atrakcyjność inwestycyjną, konkurencyjność oraz nowe perspektywy rozwoju.

Markę naszego Regionu kształtuje wiele czynników gospodarczych, kulturowych i społecznych. W Uczelni staramy się, aby był on rozpoznawalny siłą rozwoju nauki. Działalność Politechniki Śląskiej przybiera różne formy. To nie tylko aktywność badawcza i dydaktyczna, to także działalność kulturalna i zwalczanie skutków epidemii. To również wiele firm, które zostały utworzone przez absolwentów Politechniki Śląskiej i coraz więcej inicjatyw podejmowanych przez studentów.

JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

„SuperMarka-Śląskie” dla Politechniki Śląskiej

W 2020 roku JM Rektor prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk otrzymał nagrodę „SuperMarka-Śląskie”. Tym samym wyróżnienie zostało przyznane Politechnice Śląskiej za pośrednictwem JM Rektora drugi raz – w 2018 roku nagroda została przyznana Uczelni jako instytucji.

JM rektor prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
To wielki sukces naszej wspólnoty akademickiej. Kiedy dwa lata temu odbierałem nagrodę „SuperMarka-Śląskie” dla Politechniki Śląskiej, nawet nie marzyłem, że w przyszłości sam będę laureatem właśnie tej nagrody. To dla mnie wielki zaszczyt i zobowiązanie. Przede wszystkim serdecznie dziękuję wszystkim moim współpracownikom i członkom naszej wspólnoty akademickiej.

JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

„Marka-Śląskie” w kategorii Kultura oraz Produkt

W 2020 roku nagrodę w kategorii „Kultura” otrzymał Akademicki Chór Politechniki Śląskiej. W kategorii „Produkt” wyróżnienie zostało przyznane zespołowi naukowców Politechniki Śląskiej, którzy wspólnie ze startupem WAAM zaprojektowali bramę odkażającą

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie