na zdjęciu student Łukasz Jakubski z organizatorami konkursu. Student trzyma w rękach rozłożony dyplom
Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 04.01.2024

Studenci Politechniki Śląskiej nagrodzeni w konkursie Złoty Medal Chemii

Łukasz Jakubski, student Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej, otrzymał Brązowy Medal Chemii. Łukasz oraz jego kolega Mateusz Zygadło, także z Wydziału Chemicznego otrzymali również specjalne wyróżnienie firmy DuPont.

Konkurs Złoty Medal Chemii odbył się już po raz trzynasty. Jego celem jest wyłonienie autorów najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z chemii i jej pogranicza.

W konkursie trzecie miejsce czyli Brązowy Medal Chemii otrzymał nasz student Łukasz Jakubski. Nagrodę przyznano za pracę pod tytułem “Zastosowanie kombinacji magnetytu z magnesem molekularnym, jako wypełnienia membran alginianowych w procesie odwadniania etanolu techniką perwaporacji.”

- Pracę pisałem pod opieką naukową dr hab. inż. Gabrieli Dudek, prof. PŚ. Skupiliśmy się w niej na nowatorskim podejściu do odwodnienia etanolu poprzez zastosowanie techniki membranowej, wykorzystującej zaobserwowane przez nas różnice w odziaływaniu z polem magnetycznym wody i etanolu. W ostatnich latach rosnące zapotrzebowanie na czyste alkohole niskocząsteczkowe, wykorzystywane jako biopaliwa czy środki dezynfekujące, skłoniło nas do opracowania nowej klasy wysokoselektywnych membran polimerowych. W pracy wykorzystaliśmy efekt synergii dwóch różnych rodzajów wypełnień, magnetytu i magnesu molekularnego, w celu uzyskania unikalnych właściwości membran. Dzięki przeprowadzonej kompleksowej analizie wytypowaliśmy membranę o właściwościach, jak do tej pory nieosiągalnych dla tego typu rozdziału a efekt naszej pracy został doceniony nie tylko przez komisję konkursową, ale jest również podstawą patentu oraz publikacji w renomowanym czasopiśmie naukowym – powiedział student.

Jury konkursu doceniło unikalność i innowacyjność tego projektu inżynierskiego. Aspekt, który wzbudził największe zainteresowanie, to jego ekologiczne znaczenie oraz wykorzystanie efektu synergii, który jest aktualnie szeroko badany i opisywany przez cenionych naukowców.

- W kontekście zrównoważonego rozwoju i poszukiwania ekologicznych źródeł energii, czysty etanol stanowi atrakcyjną alternatywę dla paliw kopalnych. Od stycznia tego roku m.in. w Polsce na stacjach paliw dostępna jest benzyna E10, czyli zawierająca 10% biokomponentów, jakim jest bioetanol, w swoim składzie (dotychczas było ich tylko 5%). Proces selektywnego oddzielania etanolu od wody, będący tematem mojej pracy, jest szeroko stosowany w przemyśle, pozwala uzyskać alkohol i bioalkohol o bardzo wysokiej czystości, które odnajdują swoje zastosowania w życiu codziennym m.in. jako dodatki do paliw, ale również jako środki dezynfekujące – wyjaśnia Łukasz Jakubski.

na zdjęciu student Zygadło z organizatorami konkursu. Student trzyma w rękach rozłożony dyplom

W ramach konkursu Złoty Medal Chemii przyznano również wyróżnienia firmy DuPont, która jest współorganizatorem konkursu. Otrzymali je: Łukasz Jakubski oraz Mateusz Zygadło także z Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej.

 - W tej części konkursu ocenie podlegał dorobek publikacyjny autora, udział w konferencjach naukowych, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wartość naukowa, wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań. Na ocenę istotny wpływ miał także aspekt ochrony środowiska – wyjaśnia Mateusz Zygadło.

Student otrzymał wyróżnienie za prace pt. “Utilization of waste poly(ethylene terphthalate) by production of plastycizers” napisaną pod opieką naukową dr hab. inż. Gabrieli Dudek, prof. PŚ. Mateusz Zygadło opracował w niej nową, bardziej wydajną metodę utylizacji tworzywa sztucznego, jakim jest PET. Materiał ten jest jednym z najczęściej stosowanych polimerów do produkcji butelek i opakowań, co generuje ogromne ilości odpadów.

Nagrodzonym studentom gratulujemy.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie