Na zdjęciu widać laboratorium chemiczne
Autor: Katarzyna Siwczyk     Publikacja: 15.01.2024
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Dr inż. Tomasz Jarosz w Polskim Komitecie Normalizacyjnym

Dr inż. Tomasz Jarosz, pracownik Katedry Fizykochemii i Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego na Politechnice Śląskiej został wybrany przewodniczącym Komitetu Technicznego nr 12 oraz członkiem Rady Sektorowej przy Sektorze Chemii w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) to krajowa jednostka normalizacyjna, która odpowiada za organizację działalności normalizacyjnej. PKN nie jest organem administracji rządowej, jest podmiotem prawa publicznego. Działa z mocy Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. PKN jest organizacją bezstronną oraz niezależną od jakiejkolwiek grupy interesów, a prace normalizacyjne prowadzą Organy Techniczne (OT) działające przy PKN. Wszystkim środowiskom zainteresowanym normalizacją PKN umożliwia udział w pracach poszczególnych OT: Komitetów Technicznych (KT), Komitetów Zadaniowych (KZ) oraz Podkomitetów Technicznych (PK).
Komitet Techniczny (KT) nr 12 prowadzi działalność normalizacyjną w zakresie tematycznym obejmującym materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, amunicję do celów cywilnych, zapałki oraz metody badań tych grup materiałów. Członkami KT 12 są najwięksi krajowi producenci materiałów wysokoenergetycznych i czołowe jednostki naukowe prowadzące działalność badawczo-rozwojową w tym zakresie.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie