na zdjęciu widzimy laureatów konkursu oraz przedstawicieli UM Gliwice.. Wszyscy stoją na tle ścianki niebieskiej z napisem Gliwice
zdjęcie UM Gliwice
Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 21.12.2023

Studentki Politechniki Śląskiej nagrodzone w konkursie UM Gliwice

Rozstrzygnięto konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą miasta Gliwice. W tym roku wyróżnione zostały prace z dziedziny architektury trzech absolwentek Politechniki Śląskiej.

Do 18. edycji konkursu zgłoszonych zostało 16 prac dyplomowych obronionych w latach 2020–2023. Każda z nich podlegała ocenie 5-osobowej komisji, w skład której weszli przedstawiciele Prezydenta Miasta, Rady Miasta Gliwice oraz Politechniki Śląskiej.

Komisja przyznała trzy równorzędne wyróżnienia w wysokości 3.000 zł każde. Wszystkie wyróżnione prace w wysokiej mierze spełniły założone kryteria oceny oraz posiadają walor promocyjny dla miasta, a autorka każdej pracy zwróciła uwagę na inny aspekt naszego miasta.

Nagrodzone zostały:

  • Wiktoria Anczykowska – autorka pracy magisterskiej pt. „System wysp chłodu jako system zmniejszenia skutków miejskiej wyspy ciepła w okresie letnim na przykładzie dzielnic Śródmieście i Politechnika w Gliwicach” napisanej pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Aliny Pancewicz, prof. PŚ,
  • Adrianna Wechowska – autorka pracy magisterskiej pt. „Między sztuką a widzem. Projekt koncepcyjny wnętrz ruin teatru Victoria w Gliwicach jako uniwersalnej przestrzeni performatywnej” napisanej pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Natalii Bąby-Ciosek, prof. PŚ,
  • Marta Sanigórska – autorka pracy inżynierskiej pt. „Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zespołu zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy osiedlu Sikornik w Gliwicach. Koncepcja modelowa wykorzystująca rozwiązania proekologiczne na podstawie modeli Gry w Osiedle” napisanej pod kierunkiem dra hab. inż. arch. Tomasza Bradeckiego, prof. PŚ.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! Więcej informacji na stronie: Najlepsze prace dyplomowe o Gliwicach nagrodzone | Gliwice.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie