Na grafice widzimy projekt osiedla
Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 18.12.2023

Nagroda Premiera dla dra hab. inż. Tomasza Bradeckiego, prof. PŚ

Dr hab. inż. Tomasz Bradecki, prof. PŚ otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Wyróżnienie przyznano za wysoko oceniane osiągniecia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego.

W swojej pracy naukowiec zaproponował autorski system oceny walorów przestrzennych wielorodzinnych zespołów mieszkaniowych. Innowacyjność przedstawionej koncepcji polega na podkreśleniu roli modelowania w projektowaniu urbanistycznym. 

– Zaproponowana metoda oceny uwzględnia liczne uwarunkowania przestrzenne, które są wzajemnie połączone, co zostało uwzględnione w całościowym modelu 3D oraz modelu oceny analizowanego osiedla – wyjaśnia dr hab. inż. Tomasz Bradecki, prof. PŚ.

W opracowaniu wykorzystane zostały doświadczenia zdobyte przy okazji eksperymentów z modelami BIM (Building Information Modeling). Naukowiec wskazuje także na przydatność posiłkowania się informacjami dostępnymi w Miejskich Systemach Informacji Przestrzennej oraz w systemie informacji geograficznej - GIS. Badacz proponuje także eksperymentalne wykorzystanie modeli w rzeczywistości rozszerzonej jako narzędzie prezentacji przestrzennych rozwiązań zapisów planów miejscowych.

Przykładem wykorzystania metody może być autorska redefinicja modelu jednostki sąsiedzkiej, która zaproponowana ponad 100 lat wcześniej przez Calrence Perry wciąż może być aktualna, ale pod warunkiem, że będzie uwzględniała współczesne uwarunkowania. Taki właśnie model autor zaproponował w pracy (rys).

Na grafice widzimy projekt osiedla z opisem

– Projektowanie urbanistyczne z wykorzystaniem modeli, wskaźników i parametrów może mieć wpływ na podniesienie jakości środowiska zamieszkania. Wykorzystanie nowych technologii cyfrowych może być przydatne także w ocenie skutków podejmowanych decyzji projektowych. Tworzenie modeli wariantów opisanych przez wskaźniki i parametry umożliwia ich analizę. Nowe technologie parametryczne, z których czerpie zaproponowana przez mnie metoda, opierają się na relacji wskaźników i parametrów, które są wizualizowane w formie 3D i tabeli oceny parametrów. Technologie te mogą być wykorzystywane w planowaniu przestrzennym, pozwalają też na optymalizowanie wyników – dodał dr hab. inż. Tomasz Bradecki, prof. PŚ. Dzięki systemowi oceny możliwe jest łatwiejsze i bardziej efektywne planowanie nieoczywistych powierzchni biologicznie czynnych (zielonych dachów, tarasów ścian).

System oceny zaproponowany przez dra hab. inż. Tomasza Bradeckiego prof. PŚ, może być wykorzystywany przez projektantów architektów, urbanistów, planistów, a także deweloperów i włodarzy miast.

– Może on być przydatny w opiniowaniu planów zagospodarowania terenu, analizy istniejących zespołów mieszkaniowych i wskazania obszarów działań naprawczych – powiedział naukowiec.  

Opracowany przez dra hab. inż. Tomasza Bradeckiego prof. PŚ system oceny doceniony został przez Prezesa Rady Ministrów, który przyznał naukowcowi nagrodę. 

– Jest ona dla mnie ważna z dwóch powodów. Pierwszy to fakt, że Nagroda Prezesa rady Ministrów nieczęsto jest przyznawana w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Drugi to fakt, że zaproponowane rozwiązanie bazuje na moich doświadczeniach i eksperymentach naukowych, a także czerpie z doświadczeń z praktyki projektowej, co mnie bardzo cieszy, jako czynnego zawodowo architekta i urbanistę – podsumował dr hab. inż. Tomasz Bradecki, prof. PŚ.

Na grafice widzimy projekt osiedla z opisem

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie