Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

UMOWY CYWILNO-PRAWNE

1. Jak zarejestrować nowego użytkownika systemu

W celu zarejestrowania nowego użytkownika w systemie należy pobrać Wniosek o zarejestrowanie użytkownika w module umów cywilno-prawnych systemu ZAM, wypełnić i przesłać do Centrum Informatycznego (ul. Konarskiego 18, pok.220).

Wniosek musi być podpisany przez osobę upoważnioną przez kierownika jednostki.

Administrator systemu dokonuje rejestracji użytkownika, nadaje uprawnienia i przygotowuje dokument rejestracyjny, który można odebrać w pok.220 (Gliwice, Konarskiego 18a, tel. 32 237-15-16).
Po podpisaniu dokumentu rejestracyjnego użytkownik jest wstępnie przeszkolony przez pracownika Centrum Informatycznego i może rozpocząć pracę w systemie posługując się własnym identyfikatorem i hasłem.

Ze względu na bezpieczeństwo danych, dostęp do systemu jest ograniczony. 
Zarejestrowani pracownicy są jedynymi uprawnionymi użytkownikami tego systemu w jednostce i zobligowani do zachowania zasady poufności informacji.

Stałą opiekę techniczną i administracyjną nad systemem sprawuje Dział Oprogramowania i Eksploatacji Systemów Komputerowych w Administracji Centralnej Politechniki Śląskiej.

2. Jak wyrejestrować użytkownika systemu

W przypadku gdy pracownik utraci zdolność rejestracji (zwolnienie, przejście na emeryturę, itp.) należy bezzwłocznie dokonać wyrejestrowania użytkownika z systemu.
W tyn celu należy powiadomić
administratora (Leszek Skalski tel. 32 237-15-16) i przesłać do Centrum Informatycznego (ul. Konarskiego 18, pok.220) Wniosek o wyrejestrowanie użytkownika z modułu umów cywilno-prawnych systemu ZAM. 

3. Informacje ogólne

Kontakt:

  • w sprawach merytorycznych: Ewa Jakuszewska, tel. 032 237-12-35 
  • w sprawach technicznych: Leszek Skalski, tel. 032 237-15-16
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu