Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Jakie są obowiązki jednostek posiadających/tworzących własne sieci lokalne?

a) Wydzielenie sieci lokalnej
 
Zgodnie z Regulaminem Sieci Komputerowej Politechniki Śląskiej jednostka organizacyjna posiadająca lub tworząca własną sieć lokalną występuje do JM Rektora o wydzielenie sieci lokalnej.

b) Administrator sieci

Na podstawie uzyskanej zgody jednostka musi ustanowić administratora sieci i zarejestrować go w CK. Zarejestrowany Administrator wykonuje w imieniu jednostki wszelkie działania techniczne, organizacyjne i administracyjne związane z administrowaną siecią, w szczególności oznacza to, że może on kontaktować się bezpośrednio z CK we wszystkich sprawach dotyczących administrowanej przez niego sieci lokalnej (nie wymagane jest każdorazowe potwierdzenie ze strony Kierownika Jednostki).

Zgłoszenia od innych osób CK będzie kierować do właściwegoAdministratora lokalnego.

c) Rejestr urządzeń

Jednostki muszą rejestrować w wewnętrznym rejestrze wszelkie urządzenia podłączone do sieci.

d) Usługi dostępne w sieci

Wszelkiego rodzaju usługi udostępniane przez jednostkę na zewnątrz swojej sieci mogą być uruchamiane dopiero po uzyskaniu zgody właściwego Administratora sieci lokalnej oraz muszą być rejestrowane w CK. W przypadku usług niestandardowych (innych niż Telnet, FTP, SSH, WWW) udostępnienie usługi poprzedzone jest zgodą dyrektora CK na jej uruchomienie.

e) Urządzenia bezprzewodowych sieci komputerowych

Uruchamiając sieć bezprzewodową należy zadbać o brak interferencji z istniejącymi już sieciami (na podstawie rejestru sieci bezprzewodowych w CK), zapewnić właściwą kontrolę dostępu do sieci (najlepiej wykorzystując system eduroam) oraz dokonać jej rejestracji w CK.


 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej