Studia podyplomowe
"Materiały dla energetyki i ich łączenie"
Organizator
 • Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej
 • TÜV Nord
Dane organizatora dr hab. inż. Janusz Adamiec, prof. nadzw. PŚ
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
tel. (32) 603 4463, fax (32) 603 4400
e-mail: janusz.adamiec@polsl.pl
Sekretariat studiów
lic. Aleksandra Matera-Świtała
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
tel. (32) 603 4102, (32) 603 4117
e-mail: aleksandra.matera@polsl.pl
Cel studiów Celem studiów jest uzyskanie przez uczestników wiadomości, umiejętności i kompetencji uprawniających do podjęcia pracy w przemyśle energetycznym na stanowiskach: inspektor ds. jakości, inżynier technolog, inżynier produkcji, lider projektu, mistrz wytwarzania instalacji dla energetyki, inżynier utrzymania ruchu urządzeń dla energetyki, spawalnik (po uzyskaniu tytułu IWE).
Absolwenci studiów podyplomowych „Materiały dla energetyki i ich łączenie” na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej nabywają wiedzy i umiejętności z zakresu:
 • wymagań stawianych materiałom żarowytrzymałym i żaroodpornym
 • technologiom ich przetwarzania
 • wiedza z zakresu dyrektywy ciśnieniowej
 • norm zharmonizowanych EN 12952, EN 13445 oraz EN 13480 oraz przepisów WUDT, Ad2000 i ASME
Interdyscyplinarność problematyki związanej z materiałami dla energetyki i ich przetwarzania powoduje, że absolwenci łączą wiedzę inżynierską z umiejętnościami kierowania zespołami pracowniczymi. Absolwenci studiów podyplomowych „Materiały dla energetyki i ich łączenie” spełniają nowoczesne wymagania zawodowe stawiane kadrze inżynierów w przemyśle energetycznym
Studia są adresowane do
 • Pracowników przedsiębiorstw wytwarzających, eksploatujących oraz serwisujących instalacje energetyczne
 • Pracowników inżynieryjnych elektrowni, elektrociepłowni oraz zakładów związanych z wytwarzaniem i przesyłaniem energii cieplnej
 • Absolwentów wyższych szkół pragnących uzyskać wiedzę, kompetencje i umiejętności z obszaru materiałów dla energetyki i technologii ich łączenia
Organizacja studiów
 • Studia trwają 2 semestry
 • Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uczestniczenie w zajęciach, napisanie i obrona pracy dyplomowej oraz uzyskanie 33 pkt. ECTS
Ukończenie studiów zostaje potwierdzone świadectwem ukończenia studiów podyplomowych „Materiały dla energetyki i ich łączenie”. Istnieje możliwość uzyskania tytułu „Managera wytwarzania elementów dla energetyki” - dyplom wydawany przez TÜV Nord
Nabór na studia Rekrutacja kandydatów na zasadzie kolejności zgłoszeń jest otwarta i odbywa się drogą elektroniczną. Więcej informacji oraz harmonogram znajduje się na stronie Politechniki Śląskiej. Podczas naboru uruchamiana jest wydziałowa strona rekrutacji - stosowna zakładka znajduje się wówczas w menu serwisu www Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
Opłaty Całkowity koszt studiów wynosi 3900 zł, płatne semestralnie jednorazowo
Wymagane dokumenty
Określone w Systemie Osługi Rekrutacji (SORek)
Regulamin studiów podyplomowych Pobierz

Ramowy program studiów podyplomowych „Materiały dla energetyki i ich łączenie”

Przedmiot Liczba godzin
1. Materiały dla energetyki oraz obliczenia wytrzymałościowe komponentów
16
2. Trwałość instalacji energetycznych
16
3. Technologie łączenia materiałów dla energetyki
16
4. Dyrektywa ciśnieniowa
16
5. Wymagania norm zharmonizowanych EN 12952, EN 13445, EN 13480
32
6. Kwalifikowanie technologii spawania
8
7. Kontrola robót spawalniczych
8
8. Badania nieniszczące i niszczące złączy spawanych
8
9. Przepisy WUDT, AD 2000 oraz system jakości wg ASME
16
10. Zintegrowane systemy zarządzania oraz wymagania systemu wg PN EN 3834
24
11. Zarządzanie zespołem
16
12.
Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy i Środowiskiem wg PN-N 18001, PN EN ISO 14001 i SCC
16
13.
Seminarium dyplomowe - praca końcowa
24
Razem: 216

Lista osób prowadzących zajęcia
1.
dr hab. inż. Janusz Adamiec, prof. w Pol. Śl.
2.
dr hab. inż. A. Kiełbus, prof. w Pol. Śl.
3.
dr hab. inż. M. Cieśla, prof. w Pol. Śl.
4.
dr inż. K. Mutwil
5.
mgr inż. Mariusz Pacholarz
6.
mgr inż. Konrad Dywan
7.
mgr inż. Dariusz Nowak
8.
mgr inż. Piotr Klimaszewski
9.
mgr inż. Tadeusz Wnęk
10,
mgr inż. Andrzej Gąsior
11.
mgr inż. Piotr Dziurkiewicz
12.
mgr inż. Ryszard Sudara
13.
mgr Michał Gluska
14.
mgr Jolanta Olszewska
15.
mgr Joanna Jeż
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studia podyplomowe Materiały dla energetyki i ich łączenie