10 października 2019
Pożegnalne ostatnie posiedzenie Rady Wydziału, 23 września 2019

Z dniem 30 września z mocy ustawy 2.0. wygasły wszelkie organy Uczelni: dziekan, prodziekani, kierownicy katedr, ich zastępcy, jednostki wewnętrzne: katedry oraz rada wydziału. Od 1 października funkcjonuje nowa struktura Wydziału.

Podziękowanie Dziekana Wydziału prof. Klaudiusza Fross:

Szanowna Rado pragnę serdecznie podziękować za okazane wsparcie w ciągu 3 lat skróconej kadencji, za wspieranie pomysłów i inicjatyw, za podejmowanie wyzwań, za dyskusje i uwagi, za pozytywne głosowania.

Szanowni Prodziekani serdecznie dziękuję za 3 lata niezwykle owocnej w sukcesy kadencji. Kadencji wyjątkowo aktywnej i dającej nam wiele satysfakcji. Uczestniczyliśmy w procesie wyniesienia Wydziału na szczyty i utrzymania dobrej passy. Wydziału, z którego jesteśmy dumni. – często to dodaję, że sukcesy nie należą się z zasady, trzeba mieć potencjał, wizję, odwagę, a następnie o nie walczyć.

Szanowni Kierownicy Katedr, serdecznie dziękuję za wszelkie działania zarówno indywidualne jak i katedralne na rzecz rozwoju Wydziału. To dzięki aktywności katedr osiągnęliśmy tak wiele. Ilość podejmowanych inicjatyw wprowadza często w zdumienie (stąd  m.in. 1 miejsce w rankingu Builder). Osobiście dziękuję za wsparcie jak i uwagi czy sugestie. Proszę przekazać Pracownikom podziękowanie za wkład w rozwój Wydziału.

W 3-letniej kadencji Wydział Architektury uzyskał historyczne wyniki i znaczące osiągnięcia, m.in.: kategorię naukową A, akredytację międzynarodową KAUT, najwyższy dodatni wynik finansowy, najwyższy fundusz remontowy, 3 i 4 miejsca w rankingu Perspektywy - studia inżynierskie, 1 miejsce w rankingu Builder 2019 - aktywność studentów, utworzono kierunek w j. ang., wprowadzono zmiany w kształceniu m.in. moduły, zorganizowano wiele wydarzeń m.in. Multikonferencję Dream Silesia, uzyskano liczne wyróżnienia otoczenia społeczno-gospodarczego m.in. Wielką Nagrodę Budownictwa przyznaną przez Śląską Izbę Budownictwa, Medal im. Króla Kazimierza Wielkiego przyznany przez Konfederacje Budownictwa i Nieruchomości. Przeprowadzono wiele działań modernizacyjnych, m.in. kompleksową wymianę mebli, i sprzętu w Katedrach, nowe wyposażenie pracowni komputerowej, zorganizowano strefę studenta, remont dachu wraz z tarasem użytkowym, zabezpieczenie elewacji, remont parteru WA. Wydział w ciągu 3 lat pozyskał wielu Partnerów oraz osiągnął nie tylko stabilizację finansową i kadrową ale przede wszystkim dobrą atmosferę dla pracy i rozwoju.

Pierwszy rok nie był łatwy – uzyskanie stabilizacji, ruszenie rozwoju, walka o + wynik finansowy, nowe ambitne pomysły, drugi i trzeci rok to pasmo sukcesów – odnotowane w sprawozdaniach Dziekana.

Komunikat zawiera załącznikiIMG_20190923_120320_s.jpg, IMG_20190923_120338_s.jpg, IMG_20190923_120356_s.jpg, IMG_20190923_120502_s.jpg, IMG_20190923_120523_s.jpg, IMG_20190923_120548_s.jpg, IMG_20190923_120846_s.jpg, IMG_20190923_132639_s.jpg

Wiadomość utworzona: 10 października 2019 08:26, autor: Mirosław Rogula
Ostatnia modyfikacja: 10 października 2019 08:26, wykonana przez: Mirosław Rogula
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury