8 kwietnia 2020
Inicjatywa Środkowoeuropejska ogłasza konkurs związany z COVID-19
Sekretariat Wykonawczy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (IŚE) w porozumieniu z państwami członkowskimi IŚE ogłosił specjalny konkurs na projekty dotyczące walki z epidemią COVID-19.
Dotacje IŚE zostaną przydzielone na działania w 3 obszarach: - Opieka zdrowotna i telemedycyna (MED); - Edukacja i e-learning/nauczanie na odległość (EDU); - Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MSME).
Łącznie w ramach konkursu IŚE do rozdysponowania będzie ok 600 tys. euro. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotację IŚE do 100% wartości projektu, a maksymalnie do kwoty 40 tys. euro.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/inicjatywa-srodkowoeuropejska-oglasza-konkurs-zwiazany-z-covid-19.

Wiadomość utworzona: 8 kwietnia 2020 11:15, autor: Agnieszka Kwiatkowska
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Biura Obsługi Programów Europejskich