Nagrodę Prezesa Rady Ministrów przyznaje się za:

  • wyróżniającą się rozprawę doktorską,
  • wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego,
  • osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej.

Wnioski wraz z załącznikami proszę składać w Biurze Badań Naukowych do dnia 31 marca 2020 r.

 

Dodatkowe informacje oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,Nagrody-Prezesa-Rady-Ministrow-za-dzialalnosc-naukowa-naukowo-techniczna-lub-art.html

 

Oświadczenia - wzór PRM 2020.pdfOświadczenia - wzór PRM 2020Wojciech Pawłowski
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Nagrody Prezesa Rady Ministrów