2 lipca 2019
Akredytacja KAUT dla kierunku Elektrotechnika

     Z dumą informujemy, że kierunek Elektrotechnika prowadzony na studiach I i II stopnia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej uzyskał akredytację Komisji Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) na lata 2018/2019 do 2022/2023. Przewodniczący KAUT prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow wręczył certyfikaty potwierdzający akredytację Dziekanowi Wydziału Elektrycznego prof. dr. hab. inż. Pawłowi Sowie.

     Podczas akredytacji ocenione zostały: podnoszenie jakości kształcenia, tworzenie jasnych procedur oceny warunków i metod kształcenia oraz programów studiów, tworzenie warunków ułatwiających krajową i międzynarodową wymianę studentów oraz promowanie kierunków studiów spełniających wysokie standardy jakościowe.

     Kierunek Elektrotechnika spełnił wszystkie powyższe kryteria i znalazł się w grupie elitarnych kierunków, realizujących międzynarodowe standardy kształcenia.

Andrzej Kowalik

 

 

Wiadomość utworzona: 2 lipca 2019 07:33, autor: Andrzej Piechocki
Ostatnia modyfikacja: 2 lipca 2019 07:46, wykonana przez: Andrzej Piechocki
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Elektrycznego