A A+ A++

Specjalność Budowlano-Architektoniczna

Kierunek budownictwo
Specjalność Budowlano - Architektoniczna
Studia stacjonarne
Stopień I
Język wykładowy polski
Zajęcia w Gliwicach

Specjalność Budowlano - Architektoniczna wzorowana na brytyjskich i duńskich wzorcach specjalności Constructing Architect jest pierwszą w Polsce specjalnością łączącą elementy wykształcenia architekta i inżyniera budownictwa.

Absolwenci tej specjalności przygotowani są do samodzielnej funkcji inżynierskich zarówno przy projektowaniu architektoniczno-budowlanym jak i w całym procesie realizacji inwestycji budowlanych, na wszystkich jej etapach, począwszy od planowania przestrzennego, deweloperstwa, kierowania pracami projektowymi po kierowanie pracami budowlanymi. Studenci uzyskują wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej, kierowania firmami budowlanymi i instytucjami zarządzania nieruchomościami oraz sprawowania funkcji administracyjno-inwestycyjnych w organach samorządowych.

Szeroki i uniwersalny zakres zdobytej podczas studiów wiedzy stanowi gwarancję uzyskania zatrudnienia. Szansę tę i to w skali międzynarodowej zwiększa możliwość uzyskania w ramach tej specjalności, podwójnego dyplomu inżynierskiego – w Polsce i w Danii.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie