A A+ A++

Specjalność Budownictwo Drogowe

Kierunek budownictwo
Specjalność Budownictwo Drogowe
Studia stacjonarne, niestacjonarne
Stopień I, II
Język wykładowy polski
Zajęcia w Gliwicach

Absolwenci tej specjalności otrzymują podstawowe wykształcenie ogólnobudowlane, lecz w szczególności są przygotowani do projektowania i wykonawstwa liniowych budowli inżynierskich, układów komunikacyjnych i komunikacyjnych budowli ziemnych. Mogą specjalizować się w budownictwie dróg, ulic i lotnisk, co predestynuje ich do pracy w zakresie projektowania, wykonawstwa i administracji drogowej, lub w budownictwie dróg szynowych, co przygotowuje ich do rozwiązywania problemów z dziedziny inżynierii komunikacyjnej dróg kolejowych i miejskich komunikacji szynowych. Absolwenci uzyskują również wiedzę w zakresie oddziaływania wpływów górniczych na liniowe obiekty komunikacyjne.

Dostępne profile dyplomowania (studia II stopnia):

Drogi, Ulice i Autostrady

Drogi Kolejowe

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie