A A+ A++

Specjalność Inżynieria Procesów Budowlanych

Kierunek budownictwo
Specjalność Inżynieria Procesów Budowlanych
Studia stacjonarne, niestacjonarne
Stopień I, II
Język wykładowy polski
Zajęcia w Gliwicach

Absolwenci tej specjalności otrzymują wykształcenie w zakresie projektowania obiektów budowlanych, w szczególności są przygotowani do prac związanych:

  • z realizacją, utrzymaniem i modernizacją obiektów budowlanych
  • z produkcją materiałów i elementów budowlanych.

Efektem kształcenia jest przygotowanie do sprawowania samodzielnych funkcji koordynujących wszystkie fazy realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych obiektów budowlanych: projektowania, planowania i realizacji robót budowlanych oraz samodzielnego prowadzenia jednostek budowlanych projektowych i wykonawczych oraz deweloperstwa i działalności gospodarczej.
W ramach przedmiotów prowadzonych na tej specjalności studenci poznają istotę projektowania procesów technologicznych wraz z modelowaniem matematycznym tych procesów oraz istoty procesów fizycznych związanych w eksploatacją obiektów budowlanych.

Studenci poznają:

  • zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym, w tym nowoczesne formy zarządzania, marketing w przedsiębiorstwie i rachunek kosztów
  • zasady zrównoważonego rozwoju w budownictwie.

W ramach kursu przedstawione są także zagadnienia dotyczące problematyki:

  • polityki personalnej, kierowania ludźmi, procesu naboru oraz motywowania
  • trwałości i utrzymania obiektów budowlanych,

Studenci zapoznają się z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej we wszystkich etapach realizacji procesu budowlanego.

W zależności od kierunku dyplomowania doskonalą umiejętności w zakresie:

  • projektowania i realizacji procesów budowlanych oraz systemów technologicznych, zarządzania w budownictwie oraz proekologicznego rozwiązywania zagadnień budowlanych.
  • projektowania, realizacji i planowania działań, które mają na celu minimalizację zapotrzebowania na energię w nowoprojektowanych i istniejących obiektach budowlanych.

Dostępne profile dyplomowania (studia II stopnia):

Inżynieria Procesów Budowlanych

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie