A A+ A++

Specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie

Kierunek budownictwo
Specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
Studia stacjonarne, niestacjonarne
Stopień I, II
Język wykładowy polski
Zajęcia w Gliwicach

Absolwenci tej specjalności otrzymują wykształcenie w zakresie projektowania obiektów budowlanych, w szczególności są przygotowani do prac związanych:

  • z realizacją, utrzymaniem i modernizacją obiektów budowlanych
  • z produkcją materiałów i elementów budowlanych.

Podział na specjalności dokonuje się na studiach inżynierskich po pierwszym roku studiów. Spośród 3 specjalności najchętniej wybierane są przez studentów „Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie”, wiodącą i najliczniejszą specjalność na Wydziale.

Absolwenci tej specjalności otrzymują gruntowne wykształcenie obejmujące teorię i praktykę projektowania oraz wznoszenia wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych, w zakresie szeroko pojętego budownictwa miejskiego i przemysłowego, mostów oraz geotechniki. W pierwszym okresie studiów studenci uzyskują wiedzę z zakresu przedmiotów teoretycznych, niezbędną do opanowania podstaw projektowania obiektów budowlanych.

W dalszych latach wiedza ta jest ukierunkowana, w ramach poszczególnych przedmiotów, na umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów projektowych – w zakresie naprzód elementów konstrukcji żelbetowych, sprężonych, stalowych, murowych i drewnianych, a później wybranych, całych obiektów budowlanych. W tym okresie studenci wykonują, pod okiem doświadczonych pracowników Wydziału, szereg samodzielnych projektów różnego rodzaju konstrukcji i obiektów, obejmujących swym zakresem budownictwo kubaturowe, przemysłowe oraz komunikacyjne. Mają także okazję – jako jedyna specjalność w kraju – przygotowania się w dziedzinie zabezpieczania obiektów przed wpływami górniczej eksploatacji węgla kamiennego.

Istotny element studiów stanowi semestralna praktyka, realizowana we współpracujących z Wydziałem jednostkach projektowych i wykonawczych. Pozwala ona na skonfrontowanie uzyskanej w toku studiów wiedzy z praktyką budowlaną, stanowiąc tym samym niezwykle cenny i użyteczny element procesu dydaktycznego.

Specjalność KBI w zakresie studiów I stopnia w szczególności przygotowuje do pracy w jednostkach projektowych i wykonawczych. Szeroki i uniwersalny zakres zdobytej podczas studiów wiedzy stanowi gwarancję uzyskania zatrudnienia.

Ukończenie I stopnia studiów otwiera drogę do dalszej nauki w ramach studiów II stopnia, przygotowujących m.in.do uzyskania uprawnień projektowych w zakresie wybranego profilu dyplomowania lub profili pokrewnych.

Dostępne profile dyplomowania (studia II stopnia):

Budownictwo Miejskie i Przemysłowe

Geotechnika

Mosty z Technologią BIM

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie