A A+ A++

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
Karty przedmiotów dla cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2018
/2019 

Semestr I

 

MATEMATYKA ... Pobierz
GEOMETRIA WYKREŚLNA ... Pobierz
MODUŁ 1: WSTĘP DO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO ... Pobierz
HISTORIA ARCHITEKTURY ... Pobierz
BUDOWNICTWO OGÓLNE I MATERIAŁOZNAWSTWO ... Pobierz
MODUŁ A/1: RYSUNEK ... Pobierz
MODUŁ B/1: ZAAWANSOWANE TECHNIKI RYSUNKOWE ... Pobierz
WF ... Pobierz
JĘZYK OBCY ... Pobierz
TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ... Pobierz

 

Semestr II

MECHANIKA BUDOWLI ... Pobierz
MODUŁ 2: PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ... Pobierz
HISTORIA ARCHITEKTURY ... Pobierz
BUDOWNICTWO OGÓLNE I MATERIAŁOZNAWSTWO ... Pobierz
MODUŁ A/2: TECHNIKI MALARSKIE ... Pobierz
MODUŁ B/2: KOLOR W ARCHITEKTURZE ... Pobierz
WF ... Pobierz
JĘZYK OBCY ... Pobierz
KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA ... Pobierz
ERGONOMIA ... Pobierz
KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELENI ... Pobierz

 

Semestr III

 

MODUŁ 3: PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE (Domy jednorodzinne) ... Pobierz
Moduł 3: PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE ... Pobierz
HISTORIA ARCHITEKTURY ... Pobierz
BUDOWNICTWO OGÓLNE I MATERIAŁOZNAWSTWO ... Pobierz
Moduł A/3: FORMY RZEŹBIARSKIE ... Pobierz
Moduł B/3: KREACJA PRZESTRZENNA ... Pobierz
JĘZYK OBCY ... Pobierz
KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA ... Pobierz

WYKŁAD OBIERALNY*

*Patrz - Lista fakultetów


 

Semestr IV

 

FIZYKA BUDOWLI ... Pobierz
ARCHITEKTURA OBIEKTÓW USŁUG PODSTAWOWYCH ... Pobierz
Moduł A/4: ARCHITEKTURA OBIEKTÓW USŁUG PODSTAWOWYCH (Projektowanie typologiczne) ... Pobierz
Moduł B/4: ARCHITEKTURA OBIEKTÓW USŁUG PODSTAWOWYCH (Projektowanie konceptualne) ... Pobierz
PROJEKTOWANIE ZESPOŁÓW URBANISTYCZNYCH ... Pobierz
MODUŁ A/4: PROJEKTOWANIE ZESPOŁÓW URBANISTYCZNYCH W ZABUDOWIE MIEJSKIEJ, ... Pobierz
MODUŁ B/4: PROJEKTOWANIE ZESPOŁÓW URBANISTYCZNYCH W KRAJOBRAZIE MIASTA ... Pobierz
MODUŁ A/4: PODSTAWY KOMUNIKACJI WIZUALNEJ ... Pobierz
MODUŁ B/4: ZAAWANSOWANE TECHNIKI PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO ... Pobierz
HISTORIA ARCHITEKTURY ... Pobierz
KONSTRUKCJE BUDOWLANE ... Pobierz
JĘZYK OBCY ... Pobierz

PROJEKT OBIERALNY*


 

Semestr V

 

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE WIELORODZINNYCH ZESPOŁÓW I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ... Pobierz
Moduł A/5: PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE WIELORODZINNYCH ZESPOŁÓW I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH (PROJEKTOWANIE TYPOLOGICZNE), ... Pobierz
Moduł B/5: PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE WIELORODZINNYCH ZESPOŁÓW I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH (PROJEKTOWANIE KONCEPTUALNE) ... Pobierz
PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE ZESPOŁÓW MIESZKANIOWYCH ... Pobierz
Moduł A/5: PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE ZESPOŁÓW MIESZKANIOWYCH ŚRÓDMIEJSKICH ... Pobierz
Moduł B/5: PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE ZESPOŁÓW MIESZKANIOWYCH PODMIEJSKICH ... Pobierz
HISTORIA ARCHITEKTURY ... Pobierz
INSTALACJE BUDOWLANE I ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ ... Pobierz
METODY BADANIA JAKOŚCI BUDYNKÓW I PRZESTRZENI URBANISTYCZNYCH ... Pobierz
PSYCHOLOGIA ARCHITEKTURY ... Pobierz
LANDSCAPE DESIGN ... Pobierz

WYKŁAD OBIERALNY*


 

Semestr VI

 

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE (DUŻA USŁUGA) ... Pobierz
Moduł A/6: PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW WIELOFUNKCYJNYCH NA PRZEKSZTAŁCONYCH TERENACH POPRZEMYSŁOWYCH ... Pobierz
Moduł B/6: PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW WIELOFUNKCYJNYCH W TKANCE MIEJSKIEJ ... Pobierz
Moduł 6: PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE ... Pobierz
HISTORIA ARCHITEKTURY ... Pobierz
KONSTRUKCJE BUDOWLANE ... Pobierz
WPROWADZENIE DO KONSERWACJI ... Pobierz
WPROWADZENIE DO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO ... Pobierz
TEORIE W ARCHITEKTURZE I URBANISTYCE ... Pobierz
SOCJOLOGIA ... Pobierz

Wykład obieralny*
Projekt obieralny*


 

Semestr VII

 

PRAKTYKA ZAWODOWA ... Pobierz

 

Semestr VIII

 

PROJEKT INŻYNIERSKI ... Pobierz
METODY PROJEKTOWANIA INŻYNIERSKIEGO ... Pobierz
DETAL ARCHITEKTONICZNY ... Pobierz
EKONOMIKA I ORGANIZACJA PROCESU INWESTYCYJNEGO ... Pobierz
PRAWO BUDOWLANE ... Pobierz
ETYKA I SPECYFIKA ZAWODU ARCHITEKTA ... Pobierz
MODERN ARCHITECTURE ... Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie