A A+ A++

Sylwetka absolwenta

Program studiów oferuje dużą różnorodność zajęć. Obok wykładów i ćwiczeń studenci mają okazję uczestniczyć w warsztatach, praktykach projektowych i badaniach historyczno-konserwatorskich, plenerach malarskich i rysunkowych oraz mają możliwość pracy w studenckich kołach naukowych i organizacjach studenckich. W procesie kształcenia nacisk położony jest na praktyczne ćwiczenie umiejętności projektowych i rozwój talentu twórczego.

Nasi studenci otrzymują corocznie nagrody w wielu ważnych studenckich konkur- sach krajowych i zagranicznych, w tym w corocznych, prestiżowych konkursach na najlepszy projekt dyplomowy, organizowanych przez Stowarzyszenie Architektów Polskich, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS oraz ministra właściwego ds. budownictwa.

Absolwenci kierunku architektura są przygotowani do twórczej pracy w dziedzinie kształtowania przestrzennego środowiska, zgodnie z uwarunkowaniami wynikającymi zarówno z indywidualnych potrzeb człowieka, jak i grup społecznych. Architekt i urbanista realizuje swoje cele zawodowe poprzez programowanie różnorodnych założeń inwestycyjnych, projektowanie architektoniczne i urbanistyczne oraz planowanie przestrzenne, poprzez umiejętność koordynacji swoich działań ze specjalistami innych branż, a także poprzez nadzór autorski lub inwestorski nad realizacją zamierzeń projektowych.

Absolwenci kierunku architektura wnętrz są przygotowani do twórczej pracy w zakresie kształtowania wnętrz mieszkalnych, obiektów usługowych i przemysłowych. Projektują także przedmioty i wzory użytkowe, takie jak meble, opakowania czy znaki graficzne. Zdobywają podstawy wiedzy i umiejętności w zakresie wystawiennictwa i scenografii.

Absolwenci przygotowani są do pracy w pracowniach architektonicznych, studiach architektury wnętrz, studiach promocji i reklamy wizualnej, w przedsiębiorstwach budowlanych i deweloperskich oraz zarządzających nieruchomościami, biurach planowania przestrzennego i rozwoju miast, a także organach administracji architektoniczno-budowlanej. Wykształcenie architektoniczne daje szeroką możliwość zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą, ponieważ dyplom naszej uczelni jest uznawany w całej Europie, a nasi absolwenci to nie tylko dobrzy projektanci wykorzystujący w pracy zawodowej talent i wiedzę, ale także ludzie o szerokich horyzontach, świadomi społecznej misji wykonywanego zawodu architekta i urbanisty oraz architekta wnętrz.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie