A A+ A++

Konferencje

DREAM SILESIA MULTIKONFERENCJA 2022

Konferencja TRIALOG 2022
czwartek 30 czerwca – niedziela 2 lipca 2022

Druga Międzynarodowa i Interdyscyplinarna Konferencja pod nazwą "Senses in Architecture, Urban Landscaping and Design" 

24-26 Wrzesień 2020

 

DREAM SILESIA MULTIKONFERENCJA 2019

Politechnika Śląska Wydział Architektury
5 - 6 kwiecień 2019

Cykliczne konferencje naukowe Wydziału Architektury

REGION-MIASTO-WIEŚ 2 >>NA WSI, CZYLI GDZIE? ARCHITEKTURA, ŚRODOWISKO, SPOŁECZEŃSTWO, EKONOMIA WSPÓŁCZESNEJ WSI I<< (21-22.10.2016), więcej...

BADANIA INTERDYSCYPLINARNE W ARCHITEKTURZE

ULAR - URBAN LANDSCALE RENEWAL - ODNOWA KRAJOBRAZU MIEJSKIEGO

ARCHITEKTURA I TECHNIKA A ZDROWIE

NOWOCZESNOŚĆ W ARCHITEKTURZE (16-17.10.2014)

HOUSING AND ENVIRONMENTAL CONDITIONS IN POST-COMMUNIST COUNTRIES

K2 – OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DOKTORANTÓW WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY

ARCHIWUM KONFERENCJI WYDZIAŁU ARCHITEKTURY 2015 I 2014 I 2013 I 2012 I

2015

BADANIA INTERDYSCYPLINARNE W ARCHITEKTURZE (23 - 24.04.2015), więcej...

REGION-MIASTO-WIEŚ 2
WIELKIE INWESTYCJE PUBLICZNE W MIASTACH AGLOMERACJI (28-29.10.2015) więcej...

2014

1. REGION-MIASTO-WIEŚ >>MIESZKAĆ W MIEŚCIE<< 1. Międzynarodowa Konferencja Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego  ZAPROSZENIE - 16-17.10.2014
Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej rozpoczyna cykl konferencji naukowych pod nazwą:

REGION – MIASTO – WIEŚ
Konferencje będą miały charakter interdyscyplinarny, a zapraszamy na nie reprezentantów różnych dyscyplin nauki i działalności praktycznej: architektury i urbanistyki, planowania przestrzennego, socjologii, ekonomii, nauk o ziemi a także urzędników, polityków, projektantów, planistów i inne osoby zainteresowane problematyką kształtowania przestrzeni.

MIESZKAĆ W MIEŚCIE
to tytuł pierwszej konferencji, na której chcemy poruszyć zagadnienia dotyczące współczesnego mieszkalnictwa. Dynamiczne zmiany społeczne i gospodarcze powodują pojawianie się wielu problemów, które szeroko rozumiana urbanistyka musi rozpoznać, przewidzieć ich skutki, próbować wskazać rozwiązania – także w zakresie tworzenia przestrzeni dla mieszkania. Wśród najważniejszych należałoby wymienić:
• zmianę modelu rodziny i typu gospodarstwa domowego,
• zmianę stylu życia,
• starzenie się społeczeństwa,
• migracje,
• niejasną politykę mieszkaniową władz publicznych,
• ograniczanie dostępnego budownictwa mieszkaniowego,
• słabą kontrolę władz publicznych nad zagospodarowaniem przestrzeni.

W Polsce, zdaniem wielu, ciągle mamy za mało mieszkań – jednocześnie około siedem procent lokali pozostaje niezamieszkanych. Dobrze widoczne są setki nowych, luksusowych osiedli mieszkaniowych a jednocześnie ponad dziesięć procent mieszkań nie spełnia podstawowych standardów (wg Spisu Powszechnego z 2011 roku). Od wielu lat niepokój budzi gwałtowna i chaotyczna suburbanizacja i rozlewanie się miast a równocześnie miasta niewiele robią dla poprawienia jakości przestrzeni mieszkalnych w śródmieściach. Te i inne paradoksy prowokują do stawiania pytań o przyczyny tego stanu rzeczy i o propozycje rozwiązań zauważonych problemów.

Komunikat 1
Karta zgłoszeniowa
Więcej informacji...

2013

 1. ULAR 7 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA - URBAN LANDSCAPE RENEWAL - ODNOWA KRAJOBRAZU MIEJSKIEGO

Mamy zaszczyt poinformować, że Wydział Architektury Politechniki Śląskiej wraz z Instytutem Architektury i Urbanistyki WBAiIS Politechniki Łódzkiej oraz KAiU PAN organizuje kolejną konferencję z cyklu ULAR - Odnowa Krajobrazu Miejskiego, która odbędzie się w Kroczycach w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej  w dniach 26 - 27 września 2013 roku. Siódma edycja konferencji nosi tytuł PRZYSZŁOŚĆ MIAST ŚREDNIEJ WIELKOŚCI.

Szczegółowe informacje znajdują się w komunikacie nr 1, karcie zgłoszenia oraz stronie konferencji www.konferencjaular.blogspot.com

 1. VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA I PANEL WARSZTATOWY "NOWOCZESNOŚĆ W ARCHITEKTURZE"

Organizatorzy: Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Katedra Projektowania Architektonicznego.

Czas i miejsce: 20 - 21 czerwca 2013, Gliwice i Tychy

Szczegóły: na stronie internetowej konferencji.

2012

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zawód Architekt"

Organizatorzy: Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Katedra Projektowania Architektonicznego, Zakład Architektury Przemysłowej, Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.

Czas i miejsce: Gliwice, Aula "X" Wydziału Architektury Wnętrz Politechniki Śląskiej przy ul. Strzody, 9-10.11.2012

Szczegóły: na stronie internetowej konferencji.

2010

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Trójgłowy smok – architektura modernizmu okresu międzywojennego na Górnym Śląsku”

Organizatorzy: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej Ministerstwo Kultury i Sztuki w Pradze, Domem Umeni w Ostrawie, Spolek pro Ostravskou Kulturu, Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, Katowice.

 1. 02. 2010, Miejsce: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
 2. 4.K2 – Czwarta Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Wydziałów Architektury „Wielka Transformacja Przestrzeni – adaptacja, rewitalizacja, nowe rodzaje przestrzeni dla nowych potrzeb”

Organizator: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

25.03.2010, Miejsce: Szczyrk

 1. Seminarium ogólnopolskie „Ludzie starzy w środowisku zamieszkania”

Organizatorzy: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, PolSenior – architekci i socjologowie, Konsorcjum Naukowe Politechniki Śląskiej „Badania Interdyscyplinarne w Architekturze”

07.05.2010, Miejsce: Gliwice

 1. IV Międzynarodowa Konferencja z cyklu: „Nowoczesność w Architekturze” – „Restrukturyzacja Zespołów Mieszkaniowych”.

Organizatorzy: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Urząd Miasta Ruda Śląska

17.06.2010, Miejsce: Gliwice

 1. VII Sympozjum Naukowe „Architektura i Technika a Zdrowie”

Organizatorzy: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Centrum Inżynierii Biomedycznej, Urząd Miasta Tarnowskie Góry

21-22.09.2010, Miejsce: Gliwice – Tarnowskie Góry

 1. V Międzynarodowa Konferencja „ULAR – Odnowa Krajobrazu Miejskiego”.

Organizatorzy: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Komisja Architektury i Urbanistyki PAN, Sekcja Urbanistyki

01.12.2010, Miejsce: Gliwice

2009

 1. III Międzynarodowa Konferencja „Nowoczesność w Architekturze”

Organizator: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.

Współpraca: Vysoka Skola Banska Technicka Univerzita w Ostrawie, Urząd Miasta Ruda Śląska, Śląski Park Technologiczny w Rudzie Śląskiej.

Miejsce: Gliwice, Ruda Śląska.

Materiały konferencji w postaci publikacji książkowej recenzowanej

 1. IV Międzynarodowa Konferencja ULAR - Odnowa Krajobrazu Miejskiego” – „Uroda Miasta”

Organizator: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.

Miejsce: Gliwice, Ustroń.

Materiały konferencji w postaci publikacji recenzowanej.

 1. II Sympozjum w ramach Konsorcjum Naukowego „Energia rozproszona – Budynek – Miasto” pt.: „Optymalne gospodarowanie energią w budownictwie i gospodarce komunalnej.”

Organizator: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej we współpracy z Wydziałem Budownictwa Pol. Śl i Wydziałem Inżynierii Środowiska Pol. Śl.

Partnerzy: Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Zakład Ogrodniczy w Paczynie, Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjno-Handlowe „ML-BUD”.

Miejsce: WA PS  Gliwice

 1. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wizja i rzeczywistość”

Organizatorzy: Vysoka Skola Banska Technicka Univerzita w Ostrawie, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Miejsce: Ostrawa, Czechy

2008

 1. I Sympozjum w ramach Konsorcjum Naukowego „Energia rozproszona – Budynek – Miasto” pt.: „Optymalne gospodarowanie energią w budownictwie i gospodarce komunalnej.”

Organizator: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej we współpracy z Wydziałem Budownictwa Pol. Śl. i Wydziałem Inżynierii Środowiska Pol. Śl.

Partnerzy: Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Zakład Ogrodniczy w Paczynie, Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcujno-Handlowe „ML-BUD”.

Miejsce: WA PS  Gliwice

 1. III ogólnopolska Konferencja Doktorantów Wydziałów Architektury (KDWA) , pt. :”Designer, architekt, urbanista w przestrzeni publicznej”

Konferencja cykliczna, odbywa się co dwa lata

Organizator: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.

Miejsce: Katowice-Szczyrk.

Materiały konferencji w postaci publikacji książkowej, recenzowanej.

 1. II Międzynarodowa Konferencja „Nowoczesność w Architekturze”

Organizator: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.

Współpraca: Vysoka Skola Banska Technicka Univerzita w Ostrawie, Urząd Miasta Zabrze.

Miejsce: Gliwice, Zabrze.

Materiały konferencji w postaci publikacji książkowej recenzowanej

 1. IV Międzynarodowe Sympozjum ATZ 2008 (Architektura, Technika a Zdrowie),

Organizator: Katedra Projektowania i Nowych Technologii w Architekturze Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Współorganizatorzy: Centrum Inżynierii Biomedycznej PŚl., Katedra Procesów Budowlanych, Wydział Budownictwa PŚl.

Miejsce: Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Materiały konferencji w postaci publikacji książkowej recenzowanej.

2007

 1. Międzynarodowa Sesja Naukowa „Światło na Bołszowce”  - w ramach projektu „ Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich - rewaloryzacja i odbudowa zespołu Kościelno-klasztornego OO Franciszkanów w Bołszowcach (Ukraina)” realizowanego przez Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Politechnikę Wrocławską, Rezerwat Historyczny „Stary Halicz”, Ukraina.

Organizator: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Miejsce: WA PS Gliwice,

 1. Seminarium Naukowe w ramach Konsorcjum: „Badania interdyscyplinarne w architekturze”

Organizator: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Miejsce: WA PS Gliwice,

 1. I Międzynarodowa Konferencja oraz warsztaty projektowe „Nowoczesność w Architekturze”

Organizator: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.

Współpraca: Vysoka Skola Banska Technicka Univerzita w Ostrawie, Urząd Miasta Bytom.

Miejsce: Gliwice, Bytom

Materiały konferencji w postaci publikacji recenzowanej

 1. III Międzynarodowe Sympozjum ATZ 2007 (Architektura, Technika a Zdrowie),

Organizator: Katedra Projektowania i Nowych Technologii w Architekturze Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Współorganizatorzy: Centrum Inżynierii Biomedycznej PŚl., Katedra Procesów Budowlanych, Wydział Budownictwa PŚl.

Miejsce: Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Materiały konferencji w postaci publikacji recenzowanej.

 1. Międzynarodowa Konferencja IAPS (International Association for People-environment Studies) p.t.: „ Housing and Environmental conditions In Post-communist Countries”,

Organizator: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.

Miejsce: Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Materiały konferencji w postaci publikacji książkowej, recenzowanej w języku angielskim.

 1. III Międzynarodowa Konferencja ULAR - Odnowa Krajobrazu Miejskiego – “Granice Miasta”,

Organizator: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.

Miejsce: Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Materiały konferencji w postaci publikacji recenzowanej.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie